Assenberghs, Petrus Josephus (Peter)

Gedoopt op 19 mei 1755 te Loenhout als zoon van Gaspar Asselberghs (Schilde 8 november 1725 - Loenhout 14 januari 1764), molenaar te Loenhout, en Dympna van Merode (gedoopt Roosendaal 10 maart 1721). N de dood van Gaspar huwde Dympna met molenaar Petrus de Bruyn uit Begen op Zoom. Peter Asselberghs huwde te Oisterwijk met Adriana Maes (Hoeven 6 januari 1767-Tilburg 12 september 1821), met wie hij drie dochters kreeg. In 1786 werd hij molenaar van de Nedervonderse windmolen op de weg naar Haaren, eigendom van de weduwe Kiviets. Daarna van de Oisterwijkse watermolen genaamd Ter Borcht. Deze molen was gelegen aan de Ley, Nieuwe Ley later ook wel Voorste of "vuile" Stroom genoemd. In 1786 pachtte hij deze molen van de weduwe Hendrik Kiviets. De molen bleef tot 1792 in het bezit van de familie Kiviets. Daarna werd de molen met omliggende weilanden en opstallen eigendom van de lakenfabrikant en patriot Pieter Vreede. Peter Assenberghs behoorde tot de groep radicale patriotten, waaronder Schellekens en Van den Boer, die in februari 1796 een democratisch kerkbestuur eisten. In 1798 wordt Assenberghs schepen van Oisterwijk. In maart 1802 worden de ruiten van zijn woning ingegooid en zijn gezinsleden mishandeld door waarschijnlijk anti-patriotten. In 1803 was hij nog altijd schepen. Ook was Petrus Josephus in Oisterwijk nog molenaar en/of molenaarsknechts geweest op de Kerkhovense molen. In 1814 verhuisde hij naar Tilburg alwaar hij mede-eigenaar werd van de stenen molen op de Logt aan de Noordhoek. Hij was mede-koper van een perceel akkerland gelegen op de Logt aan de Noordhoek alsmede van de eerste ronde stellingmolen die in 1811 in Tilburg is gebouwd. Hiervoor is een gedenksteen gemaakt. Op de steen staan alle namen van de oprichters vermeld. Deze namen zijn ook bekend als kopers van een perceel akkerland gelegen op de Logt aan de Noordhoek. Het betreft Hendrik Mombers, Justinus Mombers, Guiliam Francis Blomjous, Johannes van den Houdt, Wilhelmus van Asten en Petrus Josephus Assenberghs. De heren Mombers waren bierbrouwers op de Veldhoven, de heren Blomjous, Van den Houdt en Van Asten waren Tilburgse bakkers. Petrus Josephus Assenberghs stierf op 16 augustus 1822 te Tilburg. De watermolen bij de Waterhoef werd in 1876 gezamenlijk eigendom van de gemeenten Tilburg, Berkel-Enschot en Oisterwijk, maar raakte in verval en werd in 1924 gesloopt.

Literatuur: P.J.M. Wuisman, 'Petrus Asselbergs, molenaar op de Oisterwijkse watermolen', De Kleine Meijerij 98-99.

(Dit lemma is bezorgd door Peter Schellen)