Back, Johan Berthout (Jan)

Wapen Jan Back

Heer van Asten, bezitter Durendaal, zoon van Berthout Jan Back. Hij huwde Adriana van Wijlinck. Zij kregen een zoon (Otto) en een dochter (Adriana, circa 1490). Zijn zoon Otto, schepen van Den Bosch, overleed op 15 september 1509, kort na zijn vader. Dochter Adriana huwde rond 1510 met Johan van Arkel Heukelom en rond circa 1520 met Wolfrad van Brederode, heer van Cloetinge, die vervolgens eigenaar van Durendaal werd. Ten tijde van Jan Back moet Durendaal een aangename edelmanswoning geweest zijn. Ondanks zijn bemoeienissen met politieke zaken in de stad Den Bosch, vertoefde ridder Jan Back regelmatig op Durendaal. Hij was een rijk en aanzienlijk man, schepen van Den Bosch (1494 burgemeester), zwanenbroeder van de Illustre Lieve Vrouwenbroederschap. Op 3 november 1504 reisde hij met Bossche schepenen en de secretaris van Oisterwijk mr. Jan Lomhaerts naar de koning-hertog te Gent verblijvende, om deze ervan te overtuigen kosten voor ruiters, knechten en 'defentie' te verminderen in verband met de grote schade en overlast veroorzaakt door de oorlogen met de Geldersen. Hij overleed op 11 februari 1508.

Literatuur: G.H.J. Nouwens, 'Durendael', Het Brabants Kasteel 9 (1987) 33-78.