Balvers, Johannes Wilhelmus

handtekening J.W. Balvers

Geboren te Amersfoort op 10 februari 1828 als zoon van winkelier Bartholomeus Balvers (Beesd ongeveer 1794-Amersfoort 21 februari 1849) en winkelierster Maria Gerarda van Loevezijn (Amersfoort ongeveer 1797-27 september 1865). Hij huwde op 18 mei 1853 te Breda met Elizabeth Wilhelmina van Ham (Breda 2 april 1830-Warnsveld 15 mei 1883), waarmee hij tenminste een zoon en drie dochters kreeg. Balvers was RK en onderwijzer te Breda (1852-1859) aan de Brugstraat. Met een advertentie in de Bredasche Courant van 8 augustus 1852 kondigde hij aan dat hij na het behalen van zijn examens een school zou openen in Breda op 16 augustus 1852. Naast Nederlandse taal onderwees hij ook de Franse taal. Op 9 juli 1859 brak brand uit in de bovenwoning bij zijn school aan de Brugstraat. Balvers werd vervolgens in dat jaar Frans kostschoolhouder in Oisterwijk. Hij woonde Lindeind 131. In 1868 woonde hij als onderwijzer te Den Bosch (Hinthamereinde E251a). In 1869 woonde Balvers in de gemeente Fijnaart en Heijningen, waar hij hoofdonderwijzer was en in 1872 was hij hoofdonderwijzer en woonachtig in de gemeente Arnhem. Bij het overlijden van zijn vrouw (1883) in Warnsveld was hij nog altijd hoofd ener school. In december 1884 ging hij naar de R.K. bijzondere school in Zwaag. Hij overleed zonder beroep op 5 mei 1900 in Hillegom. Zijn zoon, bloemkweker in Hillgom, deed aangifte.