Beckhoven, Hendrikus (Drikske) van

Drikske van Beckhoven

Geboren te Oisterwijk op 25 juli 1830 als zoon van wagenmaker Johannes (Jan) van Beckhoven (Chaam 13 oktober 1787-11 september 1832) en Johanna Bertens (Oisterwijk 17 november 1787-23 januari 1859). Van Beckhoven bleef ongehuwd. Zijn ouderlijk huis stond op de hoek Dorpsstraat-Burg. Verwielstraat. Rond 1840 was er al een leerlooierij bij en in 1848 stonden Drikske, evenals zijn oudere broer Gerardus (Oisterwijk 1816) en zijn zwager Jan Baptist van Besouw (Goirle 1818), als looier te boek. Van Beckhoven werd gemeenteraadslid en wethouder (1879-1887). In de periode 1887-1910 was hij burgemeester van Oisterwijk, als opvolger van V.M. van Rijckevorsel van Kessel. Onder zijn bewind werd een nieuw gemeentehuis (1899-1900) op De Lind gebouwd. Op zijn initiatief werd in de raadzaal de spreuk 'Ne Jupiter quidem omnibus' ('Zelfs Jupiter is er niet voor alle mensen') aangebracht. Overigens bekende hij aan de Commissaris der Koningin dat architect Schoonenburg de burgemeester de tip had gegeven dat een dergelijke leus aan het Amsterdamse stadhuis was aangebracht. En Van Beckhoven vond het wel 'een aardige spreuk'. Tijdens de eerste raadsvergadering (19 april 1900) in het nieuwe gebouw herinnerde Van Beckhoven voor de toekomst aan deze zinspreuk "die in onslijtbaar schrift" in de raadzaal was ingebracht en waarin het aan "niemand gegeven is het iedereen naar den zin te maken". Eerst bij de verbouwing der raadszaal in 1967 verdween deze spreuk. Hij werd bij KB met ingang van 15 november 1910 eervol ontslagen en in februari 1911 door J.C. de Keyzer opgevolgd als burgemeester. In februari 1911 kreeg hij een pauselijke onderscheiding vanwege zijn 25-jarig jubileum als kerkbestuurder (als opvolger van zijn overleden broer). Hij is ook enige jaren president geweest van muziekvereniging Asterius. Van Beckhoven stierf te Oisterwijk op 26 mei 1915.