Benoit, Albert Louis

A.L. Benoit

Geboren op 2 november 1881 (RK gedoopt 26 november 1882) te Plainfield New Jersey USA als zoon van Peter Edward Benoit (Napierville Canada) en Clara Vestwismaison. Zijn vader emigreerde in de jaren zeventig van de negentiende eeuw van Canada naar de VS. Hij verbleef van 1912-1920 in Straatsburg. Kwam in augustus 1920 naar Nederland om er technisch directeur (bedrijfsleider) van de Lederfabriek te worden. Hij verbleef tijdelijk in het nieuwe hotel Bos en Ven. Vervolgens verbleef hij tot 30 juni 1923 op Lindeind B192 bij W.J. Kouw (hotel De Linde) Hij woonde (ongehuwd) van 30 juni 1923 tot in januari 1929 op het adres Nieuwlandstraat 6 te Tilburg. Benoit wordt met Friedrich Hildner ook vermeld als architect van de Lederfabriek tot 1925, waarschijnlijk was toch vooral Hildner de daadwerkelijke architect in die periode o.a. van de lakfabriek, de machinekamer en ketelhuis en van het opslaggebouw aan het spoor, later verbonden met het kantoorgebouw. Benoit verhuisde in januari 1929 vanuit Tilburg naar Auerbach in Duitsland. Zijn opvolger op de KVL als technisch directeur werd Charles Hueber.