Benoit, Albert Louis

A.L. Benoit

Geboren op 2 oktober 1881 (in vreemdelingenregister gemeente Amsterdam staat 2 oktober 1880, hij is RK gedoopt 26 november 1882) te Plainfield New Jersey USA als zoon van Peter Edward Benoit (Nepierville Canada-Newark juli 1916) en Clara Vestwismaison. Zijn vader emigreerde in de jaren zeventig van de negentiende eeuw van Canada naar de VS. Albert Louis Benoits officieel adres in de USA was Newark New Jersey. Hij verbleef van 6 februari 1912 tot juni 1914 in Straatsburg en vervolgens van augustus 1914 tot november 1920 in Straatsburg en Nederland. Kwam in augustus 1920 naar Nederland om er technisch directeur (bedrijfsleider) van de Lederfabriek te worden. Hij verbleef tijdelijk in het nieuwe hotel Bos en Ven. Vervolgens verbleef hij tot 30 juni 1923 op Lindeind B192 bij W.J. Kouw (hotel De Linde) Hij woonde (ongehuwd) van 30 juni 1923 tot in januari 1929 op het adres Nieuwlandstraat 6 te Tilburg. Benoit wordt met Friedrich Hildner ook vermeld als architect van de Lederfabriek tot 1925, waarschijnlijk was toch vooral Hildner de daadwerkelijke architect in die periode o.a. van de lakfabriek, de machinekamer en ketelhuis en van het opslaggebouw aan het spoor, later verbonden met het kantoorgebouw. Benoit trad begin 1929 uit als directeur van de Lederfabriek en verhuisde in januari 1929 vanuit Tilburg naar Auerbach in Duitsland. Zijn opvolger op de KVL als technisch directeur werd Charles Hueber. In 1930 verscheen een oproep in de Bosche krant aan Benoit om zich op 12 september 1930 bij de rechtbank te melden in verband met een procedure die de weduwe Johanna Antonia van der Velden-van Berkel, moeder van vier kinderen, tegen hem wilde starten. In okotber 1935 verscheen een soortgelijke oproep van de rechtbank nu op verzoek van koopman Johannes Thijssen. Blijkbaar konden de rechtbanken niet achterhalen waar Benoit zich bevond.