Beukers, Jacoba Maria

Geboren in Schiedam op 14 september 1869 als dochter van de commissionair en industrieel Gerardus Cornelis Beukers (Schiedam 28 mei 1942-Oisterwijk 22 februari 1931) en Theodora Joanna Wilhelmina Maria van Erven Dorens (Amsterdam 10 augustus 1846-Oisterwijk 1 november 1933). Ze volgde onderwijs aan het pensionaat Jerusalem van de zusters Ursulinen in Venray. Ze bezocht de muziekschool in Schiedam waar ze in 1880 de eerste prijs in de zangklas won, in 1882 een derde prijs op piano. Het gezin kwam in mei 1905 uit Schiedam naar Oisterwijk. Toen in 1928 de wijkkraamverpleging in Oisterwijk werd opgericht door de RK vereniging voor ziekenverpleging St.-Lucia gaf zij haar krachten daaraan. Ze gaf ook muziekles in Tilburg en Oisterwijk. Ook was ze actief in de RKSP en beijverde zich in 1933 met succes in de RKSP-afdeling Oisterwijk om vrouwelijke kandidaat-kamerleden op de lijst te krijgen: de Rotterdamse Annie Meijer en de Amsterdamse mej. dr. J. Hille. Haar broer dr. Adrianus Cornelis Maria Beukers (Schiedam 15 maart 1885-Tilburg 14 september 1969) was van 1921 tot 1950 chirurg en vrouwenarts in het Tilburgse ziekenhuis. De familie Beukers woonde in de jaren dertig in de Hoogstraat A596 (18). Jacoba Maria Beukers overleed na een lang ziekbed op 22 april 1936 te Oisterwijk. De inventaris van de woning van de familie Beukers werd in 1937 geveild.