Boers, Maria Wilhelmina (Guillemine)

Geboren op 24 maart 1864 te Overpelt (B) als dochter van Willem Boers (Overpelt 23 augustus 1834-11 maart 1892) en Maria Catharina Janssen Swillen (Overpelt 7 maart 1836-30 juli 1895). Op 1 mei 1888 trad zij in het klooster van de zusters van Barmhartigheid. Op 13 juni 1893 deed zij haar ‘eeuwige belofte’ in het moederklooster te Maastricht, waar ze zich 37 jaar zou wijden aan de opvoeding van de ‘grootere jeugd’. In 1927 kochten de zusters de villa aan van J.J. VŁrtheim in Oisterwijk en verbouwden deze tot een klooster en opvang voor kleine kinderen gezinnen waar de moeder was weggevallen. Op 8 september (Maria Geboorte) 1927 werd dit tehuis onder de naam Rustoord geopend. Vervolgens zou op 8 december (Maria Onbevlekte Ontvangenis) het tehuis worden ingewijd en de kapel gezegend door pastoor Van der Meijden. Op 8 maart 1928 volgde de benoeming van Boers (zuster Anna) tot Moeder Overste. In 1928 waren reeds 28 kinderen opgenomen in de leeftijd van twee weken tot zeven jaar. Maar het gebouw bleek reeds te klein. Dankzij dokter Desain kon het tehuis uitgebreid worden met een babyzaal. In 1930 kwam er een strijkkamer met kunstmatige drogerij bij. Op 24 mei 1932 werd in de tuin van Rustoord een door Jac. Smulders ontworpen Lourdesgrot door pastoor Van der Weerden ingezegend. Boers overleed op 31 augustus 1938 te Maastricht.