Boersma, Jacob (Jaap)

Jaap Boersma

Geboren te Leeuwarden op 2 december 1929 als zoon van landarbeider Jacob Boersma (Finkum 23 mei 1889-Franeker 18 april 1976) en Ruurdje Piebenga (Franeker 27 april 1891). Hij huwde in augustus 1950 met Gerardina Maria (Iny) Aangeenbrug (huwelijk ontbonden), met wie hij een zoon en twee dochters kreeg, vervolgens op 26 maart 1979 te Leiderdorp met Alice Oppenheim (huwelijk ontbonden juni 1980) en ten slotte in april 1981 met Ella van Soest. Politicus en vakbondsbestuurder. Studeerde economie in Rotterdam en Amsterdam (VU). Was Tweede Kamerlid voor de ARP van 1964 tot 1971, vervolgens minister van Sociale Zaken (1971-1977). Hij trotseerde in 1973 zijn fractieleider Biesheuvel door ja te zeggen op het verzoek van informateur Burger om minister te worden in het te vormen progressieve kabinet Den Uyl. Was tot 1980 lid van het CDA, lid van de PvdA van 1989 tot 1996. In het laatste decennium van de 20ste eeuw was hij met Ella van Soest woonachtig aan het Eikenven te Oisterwijk. Van Soest nam daar in 1994 het initiatief om portretten van vluchtelingen uit AZC te maken. Enkele jaren voor zijn overlijden verhuisde het echtpaar naar Amsterdam. Hij overleed te Amsterdam op 6 maart 2012.

Literatuur: Willem Aantjes, ‘In memoriam Jaap Boersma (1929-2012), Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2012 153.