Bolsius, Adrianus Anthonius Emmanuel

AAE Bolsius

Emmanuel Bolsius werd geboren op 25 december 1840 te Oisterwijk als zoon van Johannes Michael Bolsius (Den Bosch 28 december 1802-Oisterwijk 5 maart 1862 en Maria Canters (Udenhout 21 november 1807). Hij huwde op 28 mei 1872 te Tilburg met Elisabeth Maria Christina ten Brink (Mettingen/Duitsland 7 september 1845), dochter van een fabrikant, met wie hij elf kinderen kreeg. Als jongeman vertrok hij in februari 1866 naar Rome als korporaal-zouaaf, kwam na een tweejarig dienstverband in 1868 terug te Oisterwijk. Bij zijn huwelijk was hij leerlooier en woonde hij in 1875 op het Lindeind (hoek Lind-Burg. Verwielstraat). In 1880 was hij mede-aannemer bij de verbouwing van het raadhuis. In 1906 was hij bestuurslid van de RK Leesbibliotheek. Ook was hij secretaris van de St. Paulusbond (RK drankbestrijding). Hij gaf de Oisterwijkse jongens voor ze in dienst gingen voorlichting over het militaire leven. Het sociaaldemocratische blad voor Noord-Brabant De Strijd beschuldigde Bolsius op 1 juli 1911 ervan ronselaar te spelen voor de Holland Amerika Lijn tijdens de staking der Rotterdamse zeelieden. Ook zou Bolsius zes jaar daarvoor met veel succes onderkruipers geronseld hebben tijdens de Rotterdamse bootwerkersstaking. Bolsius overleed te Oisterwijk op 2 juni 1913.

Literatuur: H. Maas, ‘De Oisterwijkse zouaven’, Kerkklokje, 31 juli 1970.