Boogaard, Augustinus Henricus (Gust) van den

AH van den Boogaard

Geboren op 7 april 1887 te Tilburg als zoon van Adrianus van den Boogaard (Waspik 22 februari 1849), kettingscheerder en haspelaar, en Joanna Maria Meyers (Tilburg 20 april 1849). Hij werd met broer Fons drukker van het Oisterwijkse blad Kerkklokje. Hij huwde te Tilburg op 21 mei 1913 met dienstbode Joanna Maria Meelis (Tilburg 13 maart 1884-Oisterwijk 11 december 1965), een dochter van Henricus Meelis, wever die een café had in de Rauwbraken, met wie hij vijf kinderen kreeg. Hij werkte samen met broer Fons tot 1928. In 1934 was er een eigen drukkerij genaamd Elbo (genoemd naar zoon Louis - Wied - van den Boogaard) inde Dorpsstraat. Gust overleed op 15 mei 1964 te Oisterwijk.

Literatuur: Piet Jacobs, ‘Het Kerkklokje en drie generaties Van den Boogaard’, in Th. Cuijpers e.a. (red.), Naar verluidt. Kerk en pers in Oisterwijk (Oisterwijk 1992) 115-119.