Breda van Kelckhoven, Ignatius Cornelis Michael (Kees)

Kees Breda

Hij werd geboren te Oisterwijk op 8 november 1824 als zoon van rentenier Frederik Jan Breda (Zevenbergen 9 januari 1785-Oisterwijk 21 maart 1837) en Elisabeth Henrietta van Kelckhoven (Moergestel 5 mei 1794-Oisterwijk 20 april 1875). Hij huwde op 5 november 1885 in Den Haag met Elisabeth Johanna Kleijnenberg (Arnhem 12 januari 1857-Oisterwijk 6 december 1886). Zij overleed in het kraambed en is met de doodgeboren dochter begraven in Oisterwijk. Rond 1900 woonde bij hem in Jacob Marinus Locker de Bruijne (oud-burgemeester van Brouwershaven) tot diens overlijden op 13 februari 1909. Breda huwde op 14 juli 1898 te Oisterwijk met diens dochter Elisabeth Maria Antonia (Brouwershaven 30 september 1872-Oisterwijk 2 juli 1933) en kreeg een dochter Elisabeth Wilh. (3 juli 1899) en een zoon (Cornelis Fr. J. 20 april 1901) waardoor andere erfgenamen van Breda (Verster, generaal der cavalerie Wupperman en gemeenteraadslid J.A. Rijpperda) achter het net visten. In 1843 erfde zijn moeder het Moergestelse Broothuys dat eigendom was van haar vader, Willem Hendrik van Kleckhoven, die in 1830 was gestorven als secretaris en notaris te Moergestel. Nog vůůr de dood van Elisabeth ging het Broothuys over op haar zoon Ignatius. Hij begon zijn loopbaan als notaris op 19 oktober 1856 te Tilburg, maar werd op 28 juni 1858 te Oisterwijk benoemd, waar hij vanaf 8 juli 1858 ook woonde. Hij woonde in het pand "Het Hof" aan de Dorpsstraat. De naam "Breda" kwam op de gegoten smeedijzeren brievenbus van pand no. 31 en twee loden kelken sieren de twee zij-topgevels langs de straat (zij verwijzen naar de naam Van Kelckhoven). Hij was raadslid van 1888 tot zijn overlijden in 1905. Samen met J.A. Rijpperda vormde hij het protestants-liberale deel van de raad. Bij zijn veertigjarig jubileum als notaris werd hem he tridderkruis van Oranje-Nassau verleend. Bij Koninklijk Besluit van 18 maart 1901 mocht de notaris voortaan de dubbelnaam Breda van Kelckhoven voeren, waardoor de familienaam van zijn moeder, afkomstig van protestantse onderwijzers en bestuurders, werd toegevoegd. Ignatius Breda van Kelckhoven overleed op 1 februari 1905 te Oisterwijk. Zijn weduwe Elisabeth huwde op 16 januari 1918 te Oisterwijk met de kapitein der infanterie Johannes Martinus van der Heijde (Naarden 12 januari 1880).