Brederode, Reinier van

Geboren rond 1520. Heer van Durendaal, Cloetingen en Asten, Reeuwijk en Voshol, zoon van Wolfard van Brederode en Adriana Back. Hij huwde rond 1545 met Margaretha van Doerne (1520), dochter van Everard, heer van Deurne en Liessel en hoogschout van de Meijerij van Den Bosch en Margaretha van Vladeracken. Reinier en Margaretha van Doerne kregen vijf zonen en twee dochters. Zoon Floris (overleden in 1599) is een voorvader van prins Bernard. Reinier hertrouwde op 22 augustus 1564 met de toen 24-jarige Helena van Manderscheid Gerolstein met wie hij nog een dochter kreeg. Begin 1573 werd een Spaans garnizoen gelegerd in Durendaal, een compagnie lichte ruiters en twintig bereden haakbusschutters. Het kasteel werd versterkt met een schans. In mei of juni 1573 werd de Spaanse ruiterij versterkt met 400 Waalse voetknechten. Veel baatte het niet, want Oisterwijk werd op 4 februari 1574 overvallen door het garnizoen van Geertruidenberg, geplunderd en grotendeels verbrand. In 1582 was er een Bosch' buitengarnizoen op Durendaal gelegerd. Reinier stierf in 1584 te Haarlem. Zijn dochter Adriana van Brederode erfde Durendaal.

Literatuur: G.H.J. Nouwens, 'Durendael', Het Brabants Kasteel 9 (1987) 33-78.