Broek, Henricus van den

Geboren in wellicht Zuid-Brabant. Kanunnik der adellijke abdij Sint-Geertrui te Leuven. Pastoor te Oisterwijk van 1320 (?) tot zijn dood in 1368. Latijnse naam: Henricus de Palude, genaamd de Roede. Al in 1348 worden naast de investiet nog andere priesters te Oisterwijk vermeld. Deze altaristen bedienden een altaar, waaraan eigen inkomsten verbonden waren. Er laten zich in de loop der jaren voor 1648 27 altaren tellen. Of de meeste altaristen ook in de parochie dienst deden is te betwijfelen.