Coomans, Adriaen Claes

Geboren te Oisterwijk in januari 1579 als zoon van Adriaan Claes Goyaerts Comans, alias van den Gheyn, (president)schepen van Oisterwijk, en Aleyt Gerits (Geraerds) de Bont. Hij huwde te Tilburg op 29 november 1608 met Johanna de Roy (Tilburg 14 juni 1588-Oisterwijk 3 februari 1670), dochter van Jan de Roy, schout van Tilburg en Goirle, en Angela Spijckers. Uit dit huwelijk werd als enige dochter geboren Angela Comans, gedoopt te Oisterwijk 20 september 1609. De dopeling kreeg kennelijk de naam van Angela Spijckers, haar grootmoeder van moederszijde, die begin 1609 overleden was. Coomans studeerde aan de Universiteit te Leuven en voerde de titel J.U.L. (Juris Utriusque Licentiatus, licentiaat in de beide rechten). Hij was schepen en kerkmeester van Oisterwijk, in die laatste kwaliteit ondernam hij omstreeks 1624 met o.a. Jan Poirters, de vader van pater Adriaan Poirters, een reis naar Leuven om aldaar bij de abt der adellijke abdij van St. Geertrui - die vanouds het patronaatsrecht over de kerk van Oisterwijk bezat - te pleiten voor een hogere bijdrage voor het herstel van de in 1587 door de staatse troepen verwoeste kerk. In 1625 werd hij schout en kwartierschout van Oisterwijk als opvolger van jonker Philips de Wale. Weliswaar benoemde de Staten Generaal in 1633 protestantse schouten, doch Coomans bleef in functie tot na de Vrede van Münster in 1648. Eerst daarna werden de katholieke regenten officieel uit hun ambten gezet. Ook was hij lid van de Lieve Vrouwe Broederschap te 's Hertogenbosch en - evenals zijn vader - hoofdman van het Gilde Sint Sebastiaan te Oisterwijk. Hij overleed op 31 januari 1651 te Oisterwijk en werd begraven in de kerk van het klooster Catharinenberg.

Literatuur: J.A.J. Becx, 'De Oisterwijkse familie Comans en de herkomst van Livinus van Dun(ne)', De Kleine Meijerij 40 (1989) 119-128.