Desain, Franciscus Antonius Wilhelmus Marie (Frans)

Frans Desain

Geboren op 31 oktober 1888 te Amsterdam als zoon van procuratiehouder Franciscus Johannes Maria de Sain (Amsterdam 12 augustus 1858-8 maart 1930) en Anna Maria Petronella Müller (Amsterdam 29 oktober 1858-Oisterwijk 4 mei 1946). Desain was op 26 oktober 1920 te Amsterdam gehuwd met Elisabeth Henrica Theresia Maria Theodora Nuyens (Westwoud/Hoogkarspel 21 mei 1894-Hillegom 30 augustus 1983) met wie hij twaalf kinderen kreeg. Zij was een kleindochter van historicus en arts dr. W.J.T. Nuyens, een belangrijk katholiek emancipator van Nederland. Desain was van 1920 tot zijn overlijden huisarts te Oisterwijk en gemeentearts van 1922 tot 1 januari 1953. In 1925 was hij voorzitter van een plaatselijk comité dat zich beijverde om in 1928 de Olympische Spelen in Amsterdam te laten houden. In 1931 was hij voorzitter van de Natuurhistorische Vereeniging afdeling Oisterwijk en in 1935 medeoprichter van het Rode Kruis afdeling Oisterwijk. Ook stond hij als voorzitter van St. Lucia (de Wit-Gele Kruisafdeling) aan de wieg van de wijkkraamverpleging. Hij kwam in conflict met burgemeester Verwiel over de subsidieering van de wijkkraamverpleging. Hij was politiek actief als raadslid in de perioden 1931-1941 en 1945-1959. Als fractievoorzitter van de RKSP was Desain in de jaren dertig dé opponent van burgemeester Verwiel. De onaangenaamheden tussen beiden waren aangevangen toen Verwiel op verzoek van de geestelijkheid in 1924 er voor zorgde dat zich (naast de katholiek Desain en de protestant Bloemink) een derde huisarts (de katholiek Schräder) in Oisterwijk vestigde. Toen Bloemink in 1926 veroordeeld werd, maar in 1930 vrijkwam, deed pastoor Van der Meijden wederom een beroep op de burgemeester om tot een derde huisarts te komen. Daarop nam Desain ontslag per 1 januari 1931 als gemeentearts, maar kwam daar in 1932 op terug. In 1934 gaf Desain als raadslid niet zijn toestemming om door de St.-Luciavereniging een consultatiebureau te laten opzetten op kosten van het gemeentebestuur. Desain was het enige raadslid dat in 1939 tegen de (toen niet gerealiseeerde) annexatie van Heukelom door Oisterwijk was. Na de ontploffing van de munitietrein (16 september 1944) speelde hij als Rode Kruisman een belangrijke rol bij de hulpverlening. In 1949 werd hij benoemd tot gewestelijk commandant van de transportkolonne Rode Kruis Noord-Brabant. Desain overleed op 26 november 1959 te Oisterwijk. Zijn praktijk werd overgenomen door L.J.J. Bredero.