Dooren, Ignatius van

Gedoopt te Tilburg op 6 december 1696 als zoon van lakenkoopman Joannis van Dooren (Tilburg 14 februari 1659-12 oktober 1736) en Theresia Wittebol (Etten ongeveer 1666-Tilburg 15 december 1740). Hij was pastoor te Oisterwijk vanaf 1731 en deken van het district Orthen vanaf 1746. Pastoor van de Oisterwijkse schuurkerk gelegen ongeveer onder de huidige spoorbaan voor de linker ingang van de Koninklijke Lederfabriek. hier stond vanaf 1648 tot in de negentiende eeuw de schuurkerk op een stuk land van de Leuvense abdij van Sinte Geertrui, die vanaf 1231 in de Oisterwijkse kerk de pastoor benoemde. Hij liet in de Kerkstraat een pastorie bouwen (nu: de Oude Pastorie geheten), een pad (nu: Schuurkerksteeg) verbond schuurkerk en pastorie. Het pad is ouder dan de pastorie. Van Dooren, die tot zijn dood pastoor en deken bleef, werd op 13 mei 1761 begraven in de kerk. Kapelaan Christianus de Roij (afkomstig uit Tilburg, kapelaan van 1755 tot 1763, in 1763 benoemd tot pastoor in Aalst) nam de pastoorstaken waar tot 1763 toen een nieuwe pastoor werd benoemd: Nicolaus Franciscus du Messie.