Draeck, Reinerus

Geboren wellicht te Wesele bij Leuven. Reguliere kanunnik in de abdij St. Geertrui te Leuven in 1615. Pastoor van Oisterwijk van 1626 tot 1638. Hij was pastoor in de tijd dat de protestanten het voor het zeggen hadden. Bisschop Ophovius, die op 13 november 1630 in Oisterwijk het vormsel kwam toedienen, schrijft over hem in zijn dagboek dat hij vreesachtig was en de klok niet durfde te luiden voor de kerkelijke plechtigheden. Zo vreemd was dit ook weer niet want bij plakkaat van de Staten Generaal van 3 januari 1630 was aan de pastoors in de Meierij bevolen zich te onthouden van kerkelijke diensten op straffe van confiscatie van hun persoonlijke bezittingen. Vervolgens was Draeck van 1638 tot 1645 pastoor te Helvoirt. Hij stierf in 1667 als prior te Leuven.

Literatuur: A. Huijbers, Oud Oisterwijk (Oisterwijk 1923).