Duyl, Hendrik George (Hans) van

Hans van Duyl

Geboren in 1915 als zoon van dominee Gerrit van Duyl ((Koudum, gemeente Hemelumer Oldeferd en Noordwolde, Friesland 8 september 1888-Zeist 27 december 1952) en Leonora Geertruida Schoute. Hans van Duyl woonde als kind achtereenvolgens in Heerenveen (1917-1920), Assen (1920-1925) en Hilversum (1925-), waar zijn vader predikant was. Het huwelijk van de ouders van Hans van Duyl werd in 1930 ontbonden. Zijn vader was pacifist (lid Kerk en Vrede) maar van 1933 tot 1937 ook prominent lid van de NSB (hoofd afdeling Vorming en Eerste Kamerlid). Hij stond bekend als één van de beste sprekers van de partij. Kritiek op het leiderschap van Mussert leidde in 1937, net na zijn benoeming tot Eerste Kamerlid, tot zijn vertrek uit de NSB. Hij werd na mei 1940 lid van de NSNAP en de Germaansche SS. Gerrit van Duyl werd in 1948 wegens collaboratie veroordeeld tot een gevangenisstraf van tien jaar, hij kwam in 1951 vervroegd vrij. Hans van Duyl huwde met Gisela Ehrlich (circa 1916), dochter van een Duitse jood en een niet-joodse moeder. Uit het huwelijk werden geen kinderen geboren. Als kandidaat-predikant kwam Van Duyl op 4 april 1965 naar Oisterwijk (opvolger van A. Horst). Tevens werd hij predikant voor Helvoirt. In de periode 1965-1968 is er nauw overleg geweest met katholieken, die bezig waren een nieuwe parochie te stichten (Levenskerk), om te bezien of men samen één kerkgebouw zou kunnen stichten. Het oude Lodewijkskerkje zou dan afgebroken worden. De pogingen bleven echter zonder resultaat omdat Van Duyl zelf het op het laatste moment niet met zijn geweten in overeenstemming kon brengen en er ook binnen de protestantse gemeente tegenstanders bestonden. Van Duyl wist via een neef wel de Hervormde kerk op de Rijksmonumentenlijst te brengen. Gisela van Duyl-Ehrlich was in 1966 leidster van de hervormde vrouwenbeweging te Oisterwijk. Van Duyl vertrok op 28 maart 1971 naar Rotterdam, waar hij ziekenhuispredikant werd voor terminale kankerpatiënten. Vervolgens werd hij ziekenhuispredikant in het Willem Alexanderziekenhuis in Den Bosch en woonde hij in een dijkhuisje bij Den Bosch (Vught?). Van 1982 tot en met 1985 was hij wederom predikant te Helvoirt. Zijn opvolger als predikant in Oisterwijk werd in 1971 C.H.W. (Kees) Waardenburg. Van Duyl overleed in november 2004. Zijn preken (1965-1991) worden bewaard op het Historisch Documentatiecentrum van de Vrije Universiteit te Amsterdam.