Duymaer van Twist, Jan

Geboren in Willemstad op 14 april 1745 als zoon van mr. Albertus van Twist (Hulst 25 september 1699), schepen van Hulst en later schout en dijkgraaf van stad en lande van Willemstad, en diens tweede vrouw Maria Jeanette Duymaer (Zaltbommel 24 april 17?4)-14 augustus 1775), dochter van rentmeester domeinen vorstendom Gelre en graafschap Zutphen. Hij huwde op 5 maart 1770 te Gameren met Anna Lamberta Graadt ( Gameren 16 januari 1747-Rijswijk (ZH) 17 oktober 1824), met wie hij drie zonen en vier dochters kreeg. Dochter Johanna Catharina (Jans) (Oisterwijk 16 maart 1779-Rijswijk 30 januari 1850) werd in Oisterwijk geboren en gedoopt (21 maart 1779). Duymaer van Twist kwam op 17 mei 1778 uit Puttershoek naar Oisterwijk om er predikant te worden als opvolger van L. Verster. Op 29 september 1782 vertrok hij naar Oosterhout en werd het jaar daarop opgevolgd door Anthony Wanders. In 1778 werd in de kerk een nieuwe kansel aangeschaft, op kosten van de abt van St. Geertrui, die de door de protestanten in bezet genomen kerk niet mocht gebruiken, maar wel het onderhoud betalen. De kansel zou in 1810 meeverhuizen naar de nieuw gebouwde hervormde kerk. Duymaer van Twist overleed te Rijswijk op 5 juli 1827. Zijn zoon Abertus Jacobus Duymaer van Twist (Puttershoek 3 januari 1775-Groningen 27 november 1820) werd jurist en hoogleraar. Diens zoon Albertus Jacobus Duymaer van Twist (Deventer 20 februari 1809-Diepenveen 3 december 1887) was in de periode 1843-1881 tweede en eerste kamerlid voor de liberalen, voorzitter Tweede Kamer (1850-1851), gouverneur-generaal van Nederlands Indië (1851-1856) en minister van Staat. Als gouverneur-generaal weigerde hij E. Douwes Dekker (Multatuli) te ontvangen toen die wilde klagen over de corruptie en wantoestanden.

Literatuur: Const. van Nispen, 'De familie (Duymaer) van Twist en Willemstad, Brillant in Gouden Delta 7 (1976) nr. 4 p. 9-13 en nr. 5 p. 7-11.