Grijsbach, Everardus Maria (Ed)

Ed Grijsbach

Geboren op 27 september 1916 te Oisterwijk als zoon van postbode Christianus Petrus Grijsbach (Haaren 18 januari 1887-? 1968) en Maria Anna van de Pas (Udenhout 2 april 1882-Oisterwijk 24 september 1927). Hij huwde op 28 augustus 1951 in de kerk van de Heilig Landstichting te Nijmegen met Petronella Catharina Matheijssen (Oisterwijk 30 juli 1922-Tilburg 16 april 2016), dochter van een winkelier in ijzerwaren aan de Kerkstraat. Dat kerkelijk huwelijk kon daar plaatsvinden na bemiddeling van de zusters Franciscanessen van Catharinenberg, omdat een kerkelijk huwelijk in Oisterwijk op problemen stuitte vanwege de slechte verhouding tussen pastoor en schoonvader Adriaan Matheijssen. Het huwelijk bleef kinderloos. Ed Grijsbach werkte in de jaren dertig als schoenmaker. Hij was echter in de oorlogsjaren reeds dansleraar bij zijn vriend Jos van Haaren, die een dansstudio dreef bij cafť De Prins aan de huidige Pastoor van Beugenstraat. In juni 1946 nam hij als ‘erkend dansleeraar’ de dansstudio van Van Haaren over. Dat was echter een heel klein zaaltje en in 1950 kon Grijsbach het socialistische gebouw De Schuur in de Hoogstraat huren. In de winter van 1950 vatte Grijsbach ook het plan op om in de zaal van cafť De Brouwer in Moergestel dansles te geven. Hoewel Grijsbach keurig lid was van de RK Bond van Dansleraren `San Filippo Neri' moest hij toch een lijst met deelnemers aan de danscursus vooraf aan burgemeester Bardoel voorleggen. De burgemeester bezat het vetorecht. Had hij bezwaar tegen een kandidaat-danser, dan mocht deze door Grijsbach niet toegelaten worden tot de cursus. Verder dan enkele dansdemonstraties kwamen de plannen van Grijsbach in Moergestel niet. Dansschool Grijsbach werd een begrip in Oisterwijk. Velen leerden er hun huwelijkspartner kennen. Ed Grijsbach overleed ‘vrij plotseling’ en op jonge leeftijd op 28 november 1960 te Oisterwijk. Na zijn overlijden huwde Els Matheijssen met Johan (Joop) Spaan, eveneens dansleraar. Zij zouden tot 1975 De Schuur blijven gebruiken als dansstudio onder de naam Dansschool Grijsbach. Daarna kochten ze een oud-fabriekspand achter het VVV-kantoor op De Lind, waarin de danslessen plaatsvonden. Dat werd overgenomen door Herman en Ria Robben.