Groot, Catharina Hendrika (Cato) de

Cato van der Linden-de Groot

Geboren op 5 augustus 1882 te Bergen op Zoom (Gevangenispoortstraat 25) als dochter van smid Petrus Maria de Groot (Bergen op Zoom 3 januari 1857) en Adriana Langermans (Den Bosch 25 november 1857-Bergen op Zoom 25 oktober 1900), dochter van een herbergier. Ze huwde op 8 augustus 1906 te Oisterwijk met de schoenmaker Johannes Petrus van der Linden (Oisterwijk 18 mei 1870-21 december 1955), die tot het faillissement in 1926 een schoenfabriekje had aan de huidige Burg. Verwielstraat, daarna was hij werkzaam als vertegenwoordiger bij schoenfabriek Berkelmans. Uit het huwelijk werden maar liefst zestien kinderen geboren, acht meisjes en acht jongens. Na het faillissement van de schoenfabriek ging het gezin aan de Gemullehoekenweg wonen (nu: café Koosje), vervolgens naar De Lind en Lindeparklaan. Cato de Groot was de oudste uit een gezin van twaalf kinderen. Zij volgde eerst de normaalschool (onderwijs in het Frans) en vervolgens een opleiding voor vroedvrouwen aan de Rijkskweekschool te Rotterdam, waar ze op 17 juni 1905 haar diploma behaalde. Zij werd vroedvrouw te Oisterwijk van 1905 tot 1947. In de eerste vijf jaren was zij nog niet in dienst van de gemeente en verleende ze vooral bijstand aan arme zwangere vrouwen, vanuit een eigen praktijk. In deze beginperiode stierven in Oisterwijk nog 18 van de 100 geboren kinderen in hun zuigelingentijd. Cato was in het dorp de enige vrouw die, met haar lange rokken, op een fiets door Oisterwijk reed. Dat veroorzaakte veel roddels en ruzie met de pastoor, die het gedrag ongepast vond. Maar Catharina de Groot trok er zich niks van aan. Op 11 augustus 1910 werd ze door de gemeenteraad benoemd tot gemeentevroedvrouw. Cato was medeoprichtster en secretaresse van de landelijke RK Bond van Vroedvrouwen in Nederland. Ze maakte zich ook in Oisterwijk sterk voor een betere (financiële) positie van de vroedvrouw. Zij verzorgde in 1926 een moedercursus voor de RK Vereeniging voor ziekenverpleeging St. Lucia in hotel Adriaen Poirters. In augustus 1947 nam ze ontslag als gemeentevroedvrouw vanwege haar leeftijd. Cato de Groot stierf op 13 februari 1950 te Oisterwijk, mogelijk aan de gevolgen van kanker.

Literatuur: Dominique van der Linden, ‘Catharina van der Linden-de Groot. Een Oisterwijkse vroedvrouw in de eerste helft van deze eeuw’, De Kleine Meijerij 45 (1994) 45-53.