Grootvelt, Gerbrand van

Gedoopt op 24 okotber 1725 in de Boogenkerk te Zwolle als zoon van Willem Gerard van Grootveld (1648-1737), eigenaar katholieke landgoed Vilsteren, en Johanna van Delden. Op 17 september 1743 ingeschreven als student op de Academie te Harderwijk in het Album Studiosorum. Hij promoveerde er als jurist op 19 september 1746. Hij was enig erfgenaam van de rooms katholieke ongehuwde rentenierster Maria Cornelia Clomp, die op 15 november 1747 in Hoorn overleed. Hij huwde op 29 september 1748 met Anna Hoeck, met wie hij tenminste een dochter kreeg: Maria Cornelia (Hoorn 1 februari 1750). Deze dochterj huwde met Johannes Baptista Verheijen (1746-1814), rentmeester van de prins van Salm-Salm en heer van Loon op Zand, schout van Loon op Zand en ťťn van de politieke activisten in de Bataafs-Franse tijd voor de rechten van Noord-Brabant. Maria Cornelia van Grootvelt overleed op 6 april 1774 op het kasteel van Loon op Zand. Nadat Anna Hoeck in 1765 was overleden, hertrouwde Van Grootvelt op 6 mei 1770 met Johanna Buys te Hoorn. Hij kocht via zijn schoonzoon J.B. Verheijen, kasteel Durendaal op 19 april 1774 van Pieter Bouwens voor de prijs van fl. 55.000, maar woonde voornamelijk in Hoorn. De administratie van Durendaal liet hij verrichten door pastoor Joannes van der Bruggen. Beiden waren er snel achter dat de aankoop eigenlijk een miskoop was geweest. Grootvelt deed al via de kranten in 1775 en 1776 pogingen Durendaal 'bestaand in een schoone voor weinig Jaaren gebouwde, moderne Heeren Huyzinge' te verkopen, met veel boven- en benedenvertrekken, kleders, ruime stallingen, koetshuis, washuis, tuin met vruchtbomen en tuinmanswoning. Ook bij de koop behoorde enkele huizen in het dorp en enkele hoeven. Hij verkocht Durendaal en de jacht- en visrechten te Heukelom uiteindelijk op 2 juni 1777 aan Van Tengnagell. Hij overleed op 4 november 1781 te Hoorn (bidprintje archief West-Friesland). De Will of The Right Noble and Awful Lord Gerbrand Van Grootvelt, Doctor of Laws of Hoorn (5 juni 1782) bevindt zich in het Nationale Archief van het Verenigd Koninkrijk. De totale waarde van zijn vermogen bedroeg fl. 161.183.

Literatuur: G.H.J. Nouwens, 'Durendael', Het Brabants Kasteel 9 (1987) 33-78; 's-Hertogenbossche Courant, 18 juli 1775; Frits en Rineke van Dooren, Op den Hondsberg. De mannen van weleer (Voorburg 2014).