Hagen, Antonetta Wilhelmina Maria (Annie)

Geboren op 14 september 1903 te Rotterdam als dochter van Jacob Hermanus Hagen (Rotterdam 3 februari 1872-20 oktober 1948), schipper, stuurman en bierhuishouder, en Antonetta (van) Dormolen (Duisburg/Ruhrort 20 december 1872-Den Bosch 5 april 1953). De opa van vaderskant was een Duitse schipper. De familie was katholiek. Op 5 februari 1915 vertrok Annie Hagen vanuit Rotterdam naar Groningen om reeds op 15 december 1915 weer terug te keren. Het hele gezin verhuisde op 31 juli 1922 naar Den Bosch. Begin juni 1931 vertrok Annie Hagen naar Oisterwijk (D340, hotel Bosch en Ven). In november 1933 slaagde zij voor het examen zuigelingeninstructrice. In Oisterwijk bestond mede door toedoen van Jacoba Maria Beukers sinds 1928 een wijkkraamverpleging verbonden aan de RK Vereniging voor ziekenverpleging St.-Lucia, de latere kruisvereniging. Op 8 juli 1935 werd ook een consultatiebureau geopend waar dr. De Keyzer uit Tilburg praktijk hield, eerst in de huishoudschool, vanaf 1939 in de Hoogstraat. Annie was daar in dienst als wijkkraamverpleegster. In 1935 deed Annie Hagen al 60 bevallingen en 1261 huisbezoeken, die naast medisch advies ook dienden om de aanstaande moeders maatschappelijk op te voeden. In maart 1941 zou Hagen een kraamkliniek aan de Gemullehoekenweg 42 (D288, villa Domrémy) leiden, waar zuster Riek Snellen als assistente werkte. Domrémy is mogelijk afgeleid van de geboorteplaats van Jeanne d'Arc. De villa was eerder eigendom van E.J. Veldhuijzen en heette toen Adjomane. Annie Hagen overleed op 27 januari 1995 te Oisterwijk.