Heesbeen, Hubertus Nicolaas (Bart) van

HN van Heesbeen

Geboren te Vlijmen op 30 mei 1848 als zoon van Gerardus van Heesbeen (Vlijmen 22 september 1805-13 mei 1879) en Johanna Maria van Beurden (Vlijmen en Engelen 25 augustus 1816-8 april 1887). Hij stamde uit een deftige familie. Priester gewijd op 25 mei 1872. Hij begon als kapelaan te Den Bosch (St. Jan, 21 december 1872), maar zijn zwakke gezondheidssituatie noopte hem te verzoeken om een minder belangrijke standplaast. Hij werd vervolgens kapelaan te Horssen (21 april 1874) en Schijndel (12 mei 1878). Tot pastoor in Oisterwijk benoemd op 19 oktober 1891. Tijdens zijn pastoraat is de nieuwe St. Petrus Bandenkerk onder leiding van architect P.J.H. Cuypers (1827-1921) en zijn zoon Jos Cuypers gebouwd. De firma Cuypers werd in 1894 opgedragen de Petruskerk te bouwen, waarvoor de oude Lieve-Vrouwe-basiliek te Trier model stond. Van Heesbeen was er zelf gaan kijken. Aannemer werd de parochiaan Petrus Versteynen, die de kerk voor 150.000 gulden wist te bouwen. Op 15 april 1895 werd de eerste steen gelegd en op 25 september 1896 kon Van Heesbeen de kerk inzegenen. Op 24 mei 1897 had de Bossche bisschop Wilhelmus van de Ven de kerk geconsacreerd, dat ging gepaard met een indrukwekkend schouwspel, waarbij gilden, fanfares, schutterijen, deputaties, politie en zelfs het leger was betrokken. Van Heesbeen trachtte een eigen 'pastoorsvereeniging' voor schoenmakers op te zetten (40 leden). Hij haalde de Fraters van Tilburg naar Oisterwijk voor het lager onderwijs aan jongens. Hij overleed te Oisterwijk op 30 augustus 1903 aan een hartverlamming.