Hendriks, Henricus

H Hendriks

Geboren te Nederweert op 15 februari 1892 als zoon van dienstknecht en werkman Andries Hendrix (Roggel 21 september 1854-Nederweert 31 december 1905) en dienstmeid en landbouwster Catharina Feijen (Nederweert 24 januari 1853-22 november 1932). Hij huwde op 24 oktober 1919 in Nederweert met dienstbode Helena Elisabeth Verkoijen (Nederweert circa 1893). Henricus Hendriks is begonnen als jachtopziener op het landgoed De Hondsberg. Hij werd op 15 juli 1919 tevens onbezoldigd rijksveldwachter. Op 5 januari 1921 benoemd tot veldwachter te Oisterwijk. Hij woonde al vanaf 1919 in Oisterwijk. Tijdens de oorlog verleende hij hulp aan gijzelaars in kamp Haaren. In februari 1950 ging 'Politie Hendriks' zoals hij in Oisterwijk genoemd werd, als opperwachtmeester rijkspolitie met pensioen. Hij overleed 24 juni 1959 te Breda en werd begraven op 27 juni.