Horst, Anthony (Ton)

Anthony Horst

Geboren op 6 november 1914 te Waalwijk. Gehuwd en vader van drie meisjes en één zoon. Studeerde aan het gymnasium in Den Bosch en Gorinchem, in die laatste plaats deed hij in 1943 eindexamen. Hij studeerde vervolgens theologie aan de universiteit van Utrecht, waar hij in 1947 zijn kandidaats behaalde en in 1949 zijn kerkelijk voorbereiden examen aflegde. Hij kwam vanuit Boornbergum op 28 maart 1953 als predikant naar Oisterwijk, als opvolger van Boenders. Evenals Boenders was hij dominee in de psychiatrische kliniek te Gheel. Van 1954 tot 1964 was hij tevens predikant in Helvoirt. Was secretaris-penningmeester en later bestuurslid van de provinciale vereniging van Vrijzinnig Hervormden. Tevens doceerde hij cultuurgeschiedenis van het christendom aan de Rijks-HBS Willem II en de Rijks|Openbare meisjesschool, beide te Tilburg, en aan de internationale school te Mol/Gheel. Was voor zijn predikantschap onderwijzer in Noord-Brabant geweest. Hij was voorzitter van de Oisterwijkse Schoolvereniging. Horst poogde om rondom de kerk de cultuur ingang te doen vinden. Zo nodigde hij diverse artiesten uit (o.a. de harpiste Lea de Boer) om in de kerk te komen spelen. Zelf speelde hij viool. Voorts was hij bestuurslid van de culturele Sweensberghkring te Helvoirt, ontstaan uit door dominee Horst georganiseerde concerten. De concerten in Oisterwijk trokken ook toeristen en katholieken. Voor de organisatie hiervan ontving hij de ere-penning van Oisterwijk tijdens het 750 jarig bestaan (1963). Hij meldde zich in 1955-1956 aan als lid van de plaatselijke PvdA. Hij woonde Heisteeg 4 en Burgemeester Verwielstraat 22 (woning van de predikant). Hij vertrok op 2 augustus 1964 naar Delft. Hij was daar tot 1 januari 1976 predikant van de Buitengewone Wijkgemeente (vrijzinnig hervormden). Hij is vervroegd met emeritaat gegaan om gezondheidsredenen. Hij is verhuisd naar Gouda, waar hij in 1978 is overleden. Zijn opvolger in Oisterwijk was H.G. van Duyl.