Janssen, Cornelia Maria (Cor)

Cor Janssen

Geboren op 21 februari 1904 te Oisterwijk als dochter van schoenmaker Pieter (Piet) Janssen (Loon op Zand 13 juni 1868-Oisterwijk 30 mei 1928) en zijn vrouw Cornelia (Cor) Horvers (Oisterwijk 19 april 1873-Tilburg 22 augustus 1955). Ze huwde op 24 februari 1943 te Amsterdam met hotelemployee en boekhouder Georg Marie Lommerse (Den Haag 2 oktober 1902-Eindhoven 26 april 1971), maar nog geen jaar later, op 18 februari 1944, werd het huwelijk reeds weer ontbonden. Op 16 maart 1954 zou Cor Janssen echter opnieuw te Amsterdam met Lommerse in het huwelijk treden. Cor Janssen vertrok al als meisje van negentien jaar uit het ouderlijk huis in Oisterwijk en ging op 30 juli 1923 naar Bilthoven. Op 4 oktober 1923 kwam ze terug in Oisterwijk om er dienstbode te worden in het gezin van de uit Haaren afkomstige bouwkundige Theodorus Josephus Papen. Cor vertrok op 1 oktober 1924 opnieuw uit Oisterwijk, nu naar de grote stad. Toen naar Den Haag en later op 1 april 1926 naar Amsterdam. Ze woonde en werkte vanaf 1938 in café Oporto aan de Warmoesstraat 131hs, op de hoek van de St.-Annasteeg. Ze stond officieel ingeschreven als buffetbediende en caféhoudster,maar er liepen ook animeermeisjes door haar zaak. In de kranten werd met de regelmaat van een klok een ‘nette buffetjuffrouw’, een ‘net dagmeisje’ en een ‘ongehuwde’ of ‘flinke werkster’ gevraagd. Een enkele keer werd expliciet gemeld dat de buffetjuffrouw een ‘aardige verschijning’ moest hebben of ‘moderne talenkennis’ moest bezitten. In september 1943 trok haar jongere zusje Johanna Petronella Janssen (Oisterwijk 29 augustus 1916) bij Cor in het café. Het zusje zou in februari 1946 weer naar Oisterwijk terugkeren. Cor huurde het cafépand, maar in december 1944 vertrok ze zelf al naar Oisterwijk en zegde de huur van café Oporto per 1 maart 1945 op via een deurwaarder. Cor was in de oorlogsperiode verliefd geworden op en getrouwd met Georg Marie Lommerse, een voormalige stuurman, die lid was van de WA van de NSB te Amsterdam. Hij was na een verblijf in Italië een principieel fascist geworden en had zich in 1934 al bij de NSB aangesloten. Maar hij hielp niet mee bij deportaties, weigerde dienst voor de Landwacht en trok uiteindelijk de consequentie en bedankte voor de NSB. Cor Janssen verafschuwde zijn opvattingen en had al de scheiding in gang gezet, toen hij nog NSB-lid was. Ze vertrok na de scheiding dus naar Oisterwijk. Haar ex-man kwam haar achterna in een poging de relatie alsnog te redden. Dat lukte. Na de oorlog zouden ze beiden terugkeren naar Amsterdam en in 1954 aldaar opnieuw met elkaar huwen. In 1962 besloot ze een schilderij (‘Boer in rode kiel’) in Amsterdam te gelde te gaan maken dat al tijden hing in de Oisterwijkse woning (Burg. Suijslaan 5) van haar broer Kees. Het schilderij was eigenlijk afkomstig uit de familie van haar man: Lommerse. Maar omdat de persoon op het schilderij zoveel leek op de vader van Cor en Kees, mocht Kees het in zijn Oisterwijkse woning hangen. Onder dit mannenportret stond ‘Vincent’ gesigneerd, in een omhooglopende lijn, zoals Van Gogh dat ook deed. Cor had het beste voor met haar broer Kees, die als schoenmaker wel een extra centje erbij kon gebruiken. Zelf had Cor haar schaapjes op het droge. Ze liet een bungalow bouwen in het Brabantse Best (Eindhovenseweg 16) , waar ze met haar echtgenoot in januari 1963 naar toe zou verhuizen. Cor sloot niet uit dat ze een echte Van Gogh in handen had. Maar de kunstwetenschappers die na krantenpublicaties naar het schilderij kwamen kijken, hadden teleurstellend nieuws: het portret was waarschijnlijk geschilderd door Wilhelmina Everdina Vincent. Ergens tussen 1971 (het jaar waarin haar man overleed) en 1983 is ze weer in haar geboorteplaats Oisterwijk komen wonen, Kleine Hei 11. In het dorp werd ze op handen gedragen. Ze was niet te beroerd om haar familie, maar ook andere gewone Oisterwijkse arbeiders materieel te ondersteunen. Personeelsuitjes van Oisterwijkse bedrijven deden tot 1963 steevast café Oporto van Cor in Amsterdam aan. In latere jaren zou het als bar Oporto een bekend travestiecafé worden. Cor Janssen overleed op 15 februari 1993 te Oisterwijk.