Laat, Anton (Toon) de

Toon de Laat

Geboren op 1 mei 1899 te Goch (Duitsland) als zoon van de reizende sigarenmaker Adrianus Eimbert (Janus) de Laat (Oirschot 29 april 1868) en Johanna Maria Meeuwis (Oisterwijk 17 januari 1872-Tilburg 19 maart 1957). Vader Janus de Laat was een rood georganiseerde vakbondsman. Daardoor was er niet altijd werk in het katholieke Brabant. Daarom werkte hij ook in Duitsland en kort na 1900 had hij plannen om naar Amerika te gaan. Maar in Liverpool aangekomen vond hij de oversteek naar Amerika over de oceaan toch een te groot avontuur en keerde hij naar Oisterwijk terug. Hij woonde in Oisterwijk in Blokshekken met zijn gezin, Toon zou na zijn huwelijk naar de Canisiusstraat verhuizen, waar veel sigarenmakers woonden. Toon was sigarenmaker op De Huifkar en lid van de Nederlandsche Bond van Sigarenmakers per 20 september 1913. Werd penningmeester van de lokale SDAP bij de oprichting in juni 1917, hij bedankte voor die functie in oktober 1917. Hij is op 25 september 1918 gehuwd met de tabaksstripster Catharina Maria (Miet) van de Mierde (Oisterwijk 8 juni 1898), zus van Jana van de Mierde, die weer gehuwd was met SDAP-oprichter in Oisterwijk Janus Boons. Het kerkelijk huwelijk was een probleem, maar omdat de bruid reeds zwanger was mocht van de vicaris van het bisdom het kerkelijk huwelijk voltrokken worden omdat dit anders het welzijn van de ‘prolis nasciturae’ zou aantasten, maar er werd geen H. Mis toegestaan en bovendien zou aan De Laat de communie geweigerd worden indien hij lid bleef van de socialistische beweging. Zijn naam komt daarna niet meer voor in de notulenboeken van de socialistische beweging. Toon en zijn broer Huub waren echte maandaghouders: arbeiders die op maandag niet werkten maar naar de kroeg gingen. Toon reed motor en dat was in die tijd nog een bijzonder voertuig in het Oisterwijkse. Eind jaren dertig was hij lid van Zwart Front. Hij overleed na een jarenlang ziekbed te Tilburg op 2 januari 1969.