Laat, Hubertus Johannes Cornelis (Ber) de

Ber de Laat

Geboren op 1 december 1930 te Oisterwijk als zoon van sigarenmaker Hubertus Adrianus (Huub) de Laat (Oisterwijk 22 februari 1894) en Cornelia (Kee) van de Braak (Oisterwijk 9 augustus 1894-Oisterwijk 12 december 1950). Hij huwde met Ria van Grunsven uit Veghel. Ria had reeds een zoon, die wettelijk erkend werd door De Laat. In de jaren tachtig volgde een scheiding. Ber de Laat bezocht de handelsschool St. Denis in Tilburg en volgde een cursus MBA aan de Katholieke Leergangen. Hij was werkzaam voor de busonderneming De Lux in Tilburg en lid van de Vervoersbond NVV (sinds 1966). Hij woonde in de jaren zestig in de arbeiderswijk het Westend (Fokkerstraat). Ber de Laat was sinds 1953 lid van de PvdA. Hij volgde in 1962-1963 een politieke kadercursus in kasteel Bouvigne. In februari 1962 stond hij voor het eerst vermeld in de verslagen van de ledenvergaderingen van de PvdA en werd hij actief binnen de partij. In 1962 nam De Laat de derde plek op de PvdA-verkiezingslijst bij de gemeenteraadsverkiezingen in, maar het behaalde zetelaantal bleef steken op twee. In 1963 overleed afdelingssecretaris Suwijn en Ber de Laat nam in maart 1964 deze functie over. Als secretaris notuleerde hij de ledenvergaderingen en schreef het jaarverslag. Zijn eerste jaarverslag besloot hij met het uitspreken van de hoop jongeren in de partij te kunnen begroeten zodat de PvdA ‘inderdaad de Partij van Morgen’ genoemd kan worden. De Laat werd secretaris in voor de afdeling magere jaren. Het aantal stemmers en leden liep terug. Zijn laatste woorden in 1966 van het bewaard gebleven notulenboek zijn sprekend: ‘Wacht het Morgenrood’. Het raadslid Suwijn was in 1963 opgevolgd door Berend Haan, maar toen deze laatste in 1965 naar Rijen verhuisde, kwam de tweede PvdA-raadszetel naast Joan Willems, wederom vacant. Ber de Laat kwam op die manier in oktober 1965 in de gemeenteraad. In 1966 stond hij tweede op de lijst, maar omdat de PvdA zakte naar één zetel (ingenomen door lijsttrekker A.H. van Nieuwpoort) verdween De Laat weer uit de raad. Maar omdat in 1968 ook Van Nieuwpoort vertrok, kon De Laat wederom in de raad plaatsnemen. Bij de raadsverkiezingen van 1970 was Ber de Laat lijsttrekker; de PvdA behield slechts na de verdeling van restzetel haar ene zetel. En De Laat was daarmee de enige PvdA-vertegenwoordiger in de raad. In 1974 kwam de fractie versterkt uit de stembusuitslag met Greet Ermen als lijsttrekker. Naast haar werden De Laat en Piet Verbunt de socialistische raadsleden. Ber de Laat hield in de raad niet van lange uitgeschreven speeches, maar was het meest in zijn element in interruptiedebatten. Hij zou tot 1982 raadslid blijven. Daarna was hij nog lid van de raadscommissie Volkshuisvesting (1982-1986). In zijn jaren als raadslid was hij ook nog voorzitter van de PvdA-afdeling, een taak die overgenomen zou worden door Ina Willems. De Laat was bovendien congresafgevaardigde en voorzitter van de vereniging Het Eigen Gebouw (De Schuur). Buiten de PvdA was hij vooral actief in het behartigen van bewonersbelangen. Zo gaf hij de aanzet tot een huurdersraad binnen woningbouwvereniging St. Joseph. Na zijn afscheid uit de politiek en na zijn scheiding ging zijn gezondheid sterk achteruit en leidde hij in zijn woning aan de Peperstraat een teruggetrokken leven. Ber de Laat overleed op 24 december 1998 in zorgcentrum De Vloet.