Landgraaf, Arie Willem de

Geboren in 1912 te Sliedrecht als zoon van Arie Willem de Landgraaf (Sliedrecht 8 oktober 1887) en Gerrigje Romijn (Sliedrecht 17 november 1889-21 december 1952). Zijn vader was wethouder voor de SDAP te Sliedrecht (1929-1950) en loco-burgemeester van Sliedrecht (1946-1947). Broer Jan (Sliedrecht 11 februari 1921-22 maart 1978) zat tijdens de Tweede Wereldoorlog in het verzet (crossings Biesbosch). Arie Willem huwde kort voor 22 november 1940 te Giessendam met Grietje Maria van Meeteren (Giessendam 22 februari 1914). Hij slaagde in 1935 te Rotterdam voor zijn hoofdakte en in 1939 te Den Haag voor het examen Hoog Duits. Hij werd in oktober 1939 benoemd als kwekeling met akte op een school in Sliedrecht, nog in datzelfde jaar werd hij benoemd tot waarnemend hoofd. In 1943 volgde zijn aanstelling tot hoofd voor de in Sliedrecht gestichte school voor Voortgezet Lager Onderwijs. Van 1945 tot 1958 was hij hoofd van Oisterwijkse Schoolvereniging. Hij volgde in 1945 Jelle Menage op. De opvolger van De Landgraaf aan de OSV was in 1958 J. van der Linden. Hij speelde bridge in de Brabantse hoofdklasse. Arie Willem de Landgraaf overleed te Ommen op 15 september 1979 en werd op 19 september 1979 gecremeerd te Dieren.