Meijs, Wilhelmus (Willem)

handtekening Willem Meijs

Geboren te Oisterwijk op 18 november 1847 als zoon van dagloner Hendrik Meijs (Drunen 7 oktober 1818-Oisterwijk 28 april 1868) en Wilhelmina de Kort (Oisterwijk 17 december 1815-12 november 1895). Hij huwde te Tilburg op 8 februari 1872 met Maria Mechelina Smulders (Tilburg 25 september 1851-Oisterwijk 14 april 1924), dochter van een slager, met wie hij in Oisterwijk twee zonen en zeven dochters kreeg. In 1873 was Willem Meijs samen met de Tilburger W. van loon oprichter van de Tilburgse bakkersgezellenvereniging St.-Honoré. Hij werd broodbakker in Oisterwijk en opende op Eerste Pinksterdag 1877 op De Lind naast herberg Van Roessel een koffiehuis. Hij kocht in juni 1908 van de erven Nol van Roessel het zaalcomplex het Wapen van Oisterwijk. Harmonie Asterius oefende reeds een tijdje bij vrouwke Sanders, maar dat beviel niet. Asterius besloot in 1909 het wapen van Oisterwijk aan te kopen. De nieuw gebouwde concertzaal (architect Bernard Vriens) kon op 9 juli 1909 in gebruik genomen wordren en werd zo opnieuw hét honk van het neutrale Asterius, dat voordien ook al 50 jaar onderdak had bij Nol van Roessel. Asterius had Meijs in 1911 gemachtigd om de zaal aan de Katholieke Sociale Actie (KSA) en de RK-drankbestrijdingsvereniging St. Paulus beschikbaar te stellen voor toneel- en zangbijeenkomsten, op die avonden waarop Asterius geen claim had. De katholieke Kunstkring voerde Vondels ‘Noach’ onder regie van kapelaan Huijbers in 1911 op in de zaal van Meijs. Maar de geestelijkheid wilde eigenlijk geen optredens in een zaal waar ook andersdenkenden zich in begaven. De druk op exploitant Meijs werd opgevoerd. Op 1 december 1911 sloot Meijs met de KSA en St. Paulus een contract waarin "maconieke bijeenkomsten, zuiver protestantsche oefeningen en slechte voordrachten" door KSA en Paulus geweerd konden worden. Maar in november 1912 werd de Katholieke Kunstkring door zijn zoon Hendrik Meijs, als mede-exploitant van het Wapen van Oisterwijk, duidelijk gemaakt dat de familie niet van zins was de zaal een expliciet katholiek karakter te geven. Eigenaar Asterius zou dat ook nooit toestaan. Daarom wilde kapelaan Huijbers voor de RK Kunstkring uiteindelijk een eigen zaal. Tijdens de Eerste Wereldoorlog deed de zaal van Meijs dienst als opvangplaats voor Belgische vluchtelingenen gemobiliseerde militairen. In de volksmond was het steegje naast de bakkerij van Meijs op De Lind (later café Belle Epoque) naar de spoorlijn bekend als ‘’t stikske van Meijs’. In 1922 verkocht Asterius het pand aan brouwerij Oranjeboom uit Rotterdam. In de periode 1899-1914 was bakker Meijs ook restaurateur van de uitspanning Hondsberg. In 1920 werd de exploitatie van Het Wapen van Oisterwijk overgenomen door Jos van Opstal. Meijs overleed te Oisterwijk op 16 december 1926. Zijn zoon Hendrik (Oisterwijk 29 mei 1879-Rosmalen 11 maart 1966) volgde hem op als bakker, hij huwde te Oisterwijk op 2 juli 1929 met Maria Cornelia van de Wiel (Oisterwijk 1 september 1892-Den Bosch 17 september 1982), dochter van een schoenfabrikant, met wie hij drie zonen kreeg.