Merode, Wilhelmina Agnes de

Geboren rond 1600 als dochter van Bernard de Merode (circa 1570-1640) en Catharina van Brederode (circa 1570-Oisterwijk 1640). Zij huwde op 20 januari 1629 met Walraven van Wittenhorst ten overstaan van een Helmondse aartspriester. Walraven, vrijheer van Wittenhorst, was namens de keizer ritmeester van duizend ruiters en gouverneur van Jutland. Zij erfden kasteel Durendaal te Oisterwijk op 25 juni 1640. Ze kwam na de dood van haar vader op het kasteel in Asten te wonen. Kasteel Durendaal ging toen over op haar zuster Anna Magdalena en haar man Hendrik van Doerne. Wilhelmina Agnes hertrouwde na het overlijden van Walraven met Johan de Salm van Malgré, die luitenant-kolonel was in het Spaanse leger. Wilhelmina Agnes leefde er in aanzienlijke luxe en ze had veel personeel. Ze tobde met haar gezondheid en reisde vrijwel nooit, behalve naar Brussel. Wilhelmina Agnes en Johan geven rond 1640 voor de schepenen van Arlon volmacht Durendael te verkopen. In 1643 sneuvelde haar tweede man tijdens de Slag bij Rocroi. In 1646 trouwde ze voor de derde keer en wel met jonker Willem van Oetelaar. Zij overleed in 1671.

Literatuur: G.H.J. Nouwens, 'Durendael', Het Brabants Kasteel 9 (1987) 33-78.