Mol, Christiaan Jacobus Maria (Chris)

Chris Mol

Geboren in De Heen (Steenbergen) op 17 augustus 1892 als zoon van onderwijzer Johannes Mol (Princenhage 16 mei 1856-Breda 13 augustus 1928) en Antonia den Ronden (Terheijden 24 maart 1860-? 1941). Hij huwde te Breda op 28 augustus 1922 met Leonie Cornelia Maria Hubertina (Leonie) Klep (Breda 6 december 1893-20 november 1985) met wie hij zeven zonen en twee dochters kreeg. Zoon van een sociaal voelende hoofdonderwijzer die zich inzette voor de drankbestrijding. Bezocht openbare school te Kruisland (1898-1904), HBS (Canisius) te Nijmegen (1904-1909) en studeerde medicijnen aan Universiteit van Amsterdam (1909-1916) en in Wenen (1917). Huisarts in het Brabantse Etten (1917-1947). In de oorlog actief in het artsenverzet. Tweede Kamerlid KVP (1946-1956), woordvoerder volksgezondheid. Bekleedde diverse functies in de volksgezondheid, met name in katholieke organisaties zoals het Wit-Gele Kruis: was secretaris (1929-1939) en voorzitter (1939-1964) van het Wit-Gele-Kruis Brabant. Medeoprichter van de Landelijke Huisartsenvereniging. In 1970 stuurde hij zijn pauselijke onderscheidingen retour als protest tegen de behoudende koers van Rome. Kreeg in mei 1974 een eredoctoraat aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. In november 1972 namen Mol en zijn echtgenote afscheid van het vertrouwde Etten. Het buitenhuis De Koekoek was voor hen te groot geworden. Zoon Pieter die als uroloog in Breda gestart was, ging dit met zijn gezin bewonen. Het echtpaar streek neer in de zojuist gereedgekomen verzorgingsflat Burghtweide in Oisterwijk. Inmiddels had de arts in ruste vrijwel al zijn bestuursfuncties afgestoten. Bij zijn overgang naar Oisterwijk bekleedde Mol alleen nog het voorzitterschap van zorgverzekeraar Onderlinge Nationale Verzekering tegen Ziekenhuiskosten. Ook hiervan zou hij in september I973 afscheid nemen. Eindelijk beschikte Mol over meer tijd. Hij zette zich in Oisterwijk aan het schrijven van zijn memoires, die hij in twee delen in kleine oplage publiceerde. In de grote zaal van Burghtweide herdacht Mol op 26 maart 1976 het feit dat zestig jaar eerder zijn artsenbul aan hem was uitgereikt. Menigeen uit de medische wereld gaf acte de présence om hem bij deze gelegenheid te feliciteren, onder wie de staatssecretaris voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne I. Hendriks. Chris Mol overleed te Oisterwijk op 14 juni 1979.

Literatuur: J.J.C. Huige, Chris Mol (1892-1979). Van Brabantse dorpsdokter tot nationaal gezondheidspionier (Tilburg 2005)