Ophoff, Ferdinand Hermanus

Geboren te Schiedam op 9 september 1824 als zoon van Theodorus Ophoff en Adriana Dikkenberg. Hij huwde op 30 augustus 1852 te Den Bosch met Dimphina Carolina Augustina Maria Nuijts (Den Bosch 15 september 1829). Ophoff was al in 1848 arts te Oisterwijk en was op 3 november 1877 25 jaar gemeentearts. In 1879 was hij nog altijd armendokter. Hij weigerde toen om mensen die in het RK Gasthuis opgenomen waren gratis te behandelen. In de periode 1855-1866 was hij raadslid. Bij de herstemming voor de gemeenteraad in augustus 1866 won hij nipt van J. A. Rijpperda (58-57), maar hij kon ingevolge de Gemeentewet niet benoemd worden omdat hij voor de gemeente belast was met de armenpraktijk en levering van geneesmiddelen tegen een jaarsalaris van fl. 150. Ophoff ging tegen het besluit van Gedeputeerde State in beroep bij de Raad van State (een armenpraktijk hebben mocht wel van de wet) maar verloor die procedure omdat gemeentegeld krijgen voor geneesmiddelen niet toegestaan was. Hij overleed te Best op 21 oktober 1899.