Paijmans, Jan Alphons Marie (Jan)

Jan Paijmans

Geboren te Oisterwijk op 8 december 1860 als zoon van broodbakker Johannes Paijmans (Oisterwijk 19 juni 1832) en Maria Janse (Oisterwijk 2 juni 1825). Hij huwde op 20 mei 1886 te Oisterwijk met de dienstbode Anna Maria van den Heuvel (Oisterwijk 11 januari 1862-26 december 1928). Bij zijn huwelijk was hij schoenmaker en rond 1900 schoenfabrikant (begonnen in steegje bij Akkermans). In 1912 had hij nog een winkel waar zijn arbeiders onraad moesten kopen, maar die zou hij weg doen. Ondertekende in februari 1912 inderdaad een verklaring van de vakbond tegen de gedwongen winkelnering. Bezit in dat jaar een fabriek met stoomkracht. In 1913 voorzitter patroonsbond. In 1913 op Tilburgse Tentoonstelling eerste machines aangekocht en nieuwe fabriek. In december 1918 begint Paijmans wederom nieuwe fabriek. Bouwde in 1902 woning op De Lind 73 (latere woning dokter Rijken), achter de woning was het kantoor van de schoenfabrikant. De bloei van de fabriek was vooral ook het werk van zijn zoon Wout (Wouter Martinus, Oisterwijk 19 november 1892-30 mei 1927). In 1927 is zijn zoon Jan (Johannes Josephus) Paijmans (Oisterwijk 11 maart 1887) kandidaat voor de gemeenteraad. Met 18.1% behaalde deze ťťn zetel, hij werd meteen wethouder en loco-burgemeester in periode 1931-1935. In 1929 werkten er 329 arbeiders bij Paijmans, aan de schoenfabriek was voetbalclub PAZO gelieerd sinds 1930. In 1932 weer nieuwbouw (er waren fabrieken aan de Spoorlaan, Stationsstraat en Lind). In de zomer van 1928 behaalde de fabriek een gouden medaille op de Internationale Tentoonstelling voor Schoen- en Lederindustrie te Den Haag. Jan Paijmans werd in het dorp Jantje Sol genoemd omdat hij dirigent was van de zangvereniging Koningin Emma (rond 1910), van het kerkkoor St. Petrus (1921-1928) en van de Kunstkring, vervolgens van het kerkkoor St. Joannes en voorzitter en eerste directeur van het in 1924 opgerichte Zang en Vriendschap. In 1927 schonk hij een kerkklok aan de nieuwe Joannesparochie. Na het overlijden van zijn vrouw (in 1928) huwde hij met Marie van Pinksteren. Jan Paijmans overleed te Den Bosch (Johannes de Deo-ziekenhuis) op 12 januari 1934 en werd begraven op het Joanneskerkhof. Zijn zoon Jan, die wethouder was, werd de nieuwe directeur en in 1935 ondertekende hij een collectief contract. De fabriek zou binnen enkele jaren surseance van betaling moeten aanvragen. De PAZO-fabriek aan de Spoorlaan werd bij de beschieting van de munitietrein bij het Oisterwijkse station(september 1944) compleet verwoest en de directie vroeg faillissement aan.

Literatuur: Regionaal Archief Tilburg, Collectie Jos J. Paijmans, deels digitaal raadpleegbaar via Digitaal Oisterwijk