Palier, Hendrik

Hendrik Palier

Geboren op 10 juli 1785 te 's-Hertogenbosch als zoon van drukker en boekhandelaar Hendrik Palier (Den Bosch 10 juli 1737-20 juli 1796) en Arnolda Schouw (Den Bosch 25 december 1755-18 december 1820). Hij huwde op 20 mei 1812 te Den Bosch met Amelia Sterk (Den Bosch 22 juni 1791-28 april 1821), met wie hij vijf dochters kreeg. Op 7 november 1832 hertrouwde hij in Den Bosch met Elisabeth Gerdina van Hoften (Den Bosch 21 augustus 1805-29 januari 1880), met wie hij vijf dochters en vijf zonen kreeg. Hij groeide op in een familie van boekdrukkers en boekhandelaren. Zijn overgrootvader was als Frans Hugonoot naar Nederland gevlucht. Hendrik was in 1800 leerling aan de Latijnse school te Heusden, hij werkte echter al spoedig in de boekhandel. In 1806 schreef hij zich in aan de Universiteit van Utrecht (Letteren), maar van de studie kwam weinig terecht omdat hij zich moest voorbereiden op het overnemen van het familiebedrijf. Palier gaf van 1815 tot 1865 de Almanak voor de Provincie Noord-Brabant uit. Ook gaf hij van 1818 tot 1822 de 's-Hertogenbossche Courant uit. Na de oprichting van het Provinciaal Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen in 1837 werd Palier de eerste penningmeester. In 1840 legde hij deze functie neer, om vervolgens van 1849 tot 1851 weer bestuurslid te zijn. Palier was onder andere van 1823 tot 1829 lid en bestuurder van het in 1819 in zijn woonplaats opgerichte departement van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen. Tevens ondersteunde hij de pogingen van ds. J. van Heusden uit Hilvarenbeek om een Maatschappij van Weldadigheid specifiek voor Noord-Brabant op te richten. In Oisterwijk was Hendrik Palier van 1842 tot 1848 ouderling. Hij was in 1840 naar deze plaats verhuisd, nadat hij had besloten zijn bedrijf wegens lange perioden van ziekte en wellicht ook overwerktheid over te doen aan zijn zwager Willem Christiaan Sterk. In 1848 voelde Palier zich echter weer gezond genoeg en keerde hij naar 's-Hertogenbosch terug om de leiding van de boekhandel en de drukkerij weer op zich te nemen. Als drukker en boekhandelaar werd hij opgevolgd door zijn zoon Hendrik (Den Bosch 20 september 1833). Hendrik junior stopte echter in 1868 met het familiebedrijf. Hendrik Palier is overleden op 14 juni 1853 te 's-Hertogenbosch.

Literatuur: Bram Vroom, ‘Hendrik Palier (1785-1853). Drukker-uitever en boekhandelaar’, in P. Timmermans e.a. (red.), Brabantse biografieën. Levensbeschrijvingen van bekende en onbekende Noord-Brabanders. Deel 5 ('s-Hertogenbosch 1999) 94-99.