Palm, Joannes Joseph Wilhelmus (Jan)

Jan Palm

Geboren te Tilburg op 19 januari 1890 als zoon van machinist Joseph Wilhelm Palm (Limmel-Meerssen 13 december 1859-Tilburg 1 augustus 1932) en Martina Antonetta Schreppers (Tilburg 23 september 1860). Hij huwde op 14 maart 1919 te Tilburg met Elisabeth Joanna Maria van Dongen (Tilburg 12 november 1889). Werkte toen als bankwerker. Vanaf de jaren twintig actief in de Oisterwijkse vakbeweging (RK Fabrieksarbeiders) en in datzelfde jaar kandidaat-raadslid voor de katholieke arbeiderslijst van Van de Wiel en Horvers. Raadslid te Oisterwijk in de perioden 1935-1941 en 1945-1963, tevens wethouder (1935-1941 en 1945-1949). Was in 1945 werkzaam als machinebankwerker op de Lederfabriek. Voorzitter van de Katholieke Arbeidersbeweging. In de jaren vijftig was hij actief binnen de KVP en was samen met George Brouwers en Willem van der Aa oprichter van de Bond van Bejaarden en Gepensioneerden (later Katholieke Bond van Ouderen) in Oisterwijk. Hij was er tot op het laatst van zijn leven voorzitter van. Hij overleed 16 november 1962 te Tilburg (St. Elisabethziekenhuis).