Renesse van Baer, Jan Adriaen van

Geboren op 3 oktober 1635 te Jutphaas als zoon van Lodewijk van Renesse van Baer en Machteld van Gendt. Heer van Blijenburg en baron. Hij was driemaal gehuwd, allereerst in 1661 met Johanna van Dueren (1639-1675), met wie hij een zoon en dochter kreeg, vervolgens huwde hij in 1675 met Johanna Vijgh (Zoelen 21 mei 1632- 27 mei 1695) en ten slotte in 1695 met Elisabeth van Utrecht (Herwijnen 26 september 1672-Oisterwijk 13 maart 1737), met wie hij drie zonen en een dochter kreeg. Hij kocht het Oisterwijkse kasteel Durendaal op 1 oktober 1700 van Antonetta Yolanda van Doerne en haar man Everard voor 24.000 gulden en ‘een eerlijck present’ voor hun dochter. Hij verkreeg ook het jachtrecht. Hij overleed te Oisterwijk (Durendael) op 21 oktober 1721. Zijn zoon uit het derde huwelijk Jan Louis erfde Durendaal.

Literatuur: G.H.J. Nouwens, 'Durendael', Het Brabants Kasteel 9 (1987) 33-78.