Rijpperda, Folkert

Folkert Rijpperda

Geboren op 18 september 1786 te Oisterwijk als jongste zoon van Sjoerd Rijpperda (Dokkum 17 mei 1746-Nijmegen 1 juni 1813) en Rebecca de With (begraven Oisterwijk 27 januari 1787). Gedoopt te Oisterwijk op 18 september 1786. Hij huwde op 10 oktober 1816 te Doesburg met Juliana Andrea Becquer (geboren/gedoopt Doesburg 25 maart/4 april 1796 – Doesburg 23 mei 1873), dochter van een kapitein, met wie hij tenminste twee dochters en een zoon kreeg, waarvan er twee op jonge leeftijd te Doesburg stierven. Het protestantse gezin woonde in Oisterwijk in de Kerkstraat (ongeveer ter hoogte huidige Poststeeg) en in 1818 kocht hij van de familie Schijvens de herberg De Roskam in de Hoogstraat als woning. Folkert had in 1810 de eerste steen gelegd voor de hervormde kerk. Hij werd ouderling van de hervormde gemeente. Rijpperda was de laatste griffier van het Kwartier van Oisterwijk. Hij was daarna adjunct-maire (1810-1814) en volgde Schellekens op als schout-civiel/burgemeester van Oisterwijk (1814-1824). Hij werd opgevolgd door P.E. Wierdsma. In 1824 vertrok hij uit Oisterwijk naar Doesburg waar hij in elk geval in de periode 1830-1832 wethouder was. Hij overleed te Doesburg op 13 september 1863.