Sassen, Alphonse Marie

AM Sassen

Geboren te Den Bosch op 28 augustus 1844 als zoon van advocaat en liberaal Eerste Kamerlid (1853-1871) Napoleon Franciscus Karel Joseph Sassen (Hedel 20 augustus 1811) en Anna Francisca Ludovica Hengst (Boxmeer 29 april 1811). Hij huwde op 10 mei 1870 te Boxmeer met Anna Wijnanda Catharina Maria Borel (Amsterdam 1 februari 1839-? 1928), met wie hij twee zonen kreeg. Sassen studeerde in Leiden (1861-1865) Romeins en hedendaags recht (hij promoveerde op stellingen) en werd daarna advocaat te Den Bosch. Woonde van 1870 tot 1877 in Breda, waar hij lid was van de plaatselijke schoolcommissie voor lager- en middelbaar onderwijs. Schoolopziener district Tilburg sedert invoering Wet op het lager onderwijs van 1880 (16 oktober 1880-juli 1887). Vestigde zich in Oisterwijk in november 1880 (tot medio 1887). Hij liet begin juni 1886 de liberale kiesvereniging Eendracht uit Breda weten dat het hem ‘ditmaal’ niet mogelijk was de kandidatuur voor de Tweede Kamer aan te nemen. Net als De Balbian Verster werd Sassen eind januari 1887 gehoord door de parlementaire enquêtecommissie die zich bezighield met de toestand van de arbeidende klasse in Nederland. In maart 1887 werd hij gekozen tot gemeenteraadslid in Oisterwijk, in april 1888 moest hij wegens verhuizing naar Breda het lidmaatschap van de raad al weer opzeggen. Zijn opvolger in de raad was notaris I.C.M. Breda. Sassen werd op 1 augustus 1887 tot zijn overlijden in 1907 president van de arrondissementsrechtbank te Breda. Hij was vanaf 7 december 1892 lid van de Eerste Kamer als katholiek afgevaardigde voor de provincie Noord-Brabant, eveneens tot zijn dood in 1907. Hij stemde tegen de ontwerp-Kieswet van Van Houten (1896) en tegen de ontwerp-Leerplichtwet (1900). Zijn zoon Alphonse Marie Carel Joseph Antoon Sassen (Breda 2 mei 1871-Dongen 27 december 1938) was burgemeester van Sint-Oedenrode en huwde op 19 oktober 1897 te Tilburg met Cornelia Josephina Augustina Mutsaers (Tilburg 23 februari 1871-Gilze en Rijen 9 februari 1954), dochter van Tweede Kamerlid W.P.A. Mutsaers. Alphonse Marie Sassen stierf te Breda op 20 oktober 1907.

Literatuur: www.parlement.com