Schräder, Bernard Herman Hubert

BHH Schräder

Geboren te Amsterdam op 7 januari 1896. Hij huwde met de fabrikantendochter Adriana Bartholomea Elisabeth Josephina Lombaers (Tilburg 5 maart 1898-Oisterwijk 20 oktober 1956), met wie hij drie twee zonen (tweeling) en 3en dochter kreeg. Hij werd na Bloemink en Desain in 1924 de derde huisarts te Oisterwijk. De geestelijkheid had bij burgemeester Verwiel aangedrongen op een tweede katholieke arts om de katholieke bevolking een keuze te geven tussen katholieke artsen. Hij bleef tot zijn overlijden gemeentearts. Hij maakte in 1924 plannen voor een Oisterwijks ziekenfonds en stond aan de wieg van de gezinszorg. Op 7 okotber 1924 begon hij een cursus EHBO op de Lederfabriek. Als lid van het landelijk bestuur van de Nationale Katholieke Bond voor EHBO richtte hij de EHBO in Brabant op. Door dit alles werd Oisterwijk op 14 januari 1926 (de laatste cursusbijeenkomst op de Lederfabriek) de eerste Brabantse gemeente met een vereniging voor EHBO. Naast Schräder waren G. Nouwens, Th. Roosen, C. Horvers, C. van der Aa, J. Verstappen, A. Evers en J. Brooijmans bij de oprichting betrokken. In 1925 maakte Schräder met de eveneens uit Amsterdam afkomstige dokter Desain deel uit van het plaatselijk comité om de Olympische Spelen in 1928 in Amsterdam te houden. Vanaf 1928 bewoonde Schräder het huis ‘Domus Renata’ (Lind 28), waar ook de praktijk gevestigd werd. Daarvoor was in het pand de praktijk van dokter Van der Heijden gevestigd. In de jaren dertig hield hij met Desain dagelijks consult in Moergestel. Na de bevrijding was hij, die bekend stond als raadsman van burgemeester Verwiel, lid van de zuiveringscommissie voor overheidspersoneel. Hij overleed plotseling te Noordwijk op 3 juli 1956 en werd op 7 juli begraven op het Joanneskerkhof in Oisterwijk. Zijn zoon Bernard Herman Petrus (Bob, Oisterwijk 13 januari 1925-Tilburg 30 augustus 1991) werd in het najaar van 1952 zijn assistent en na zijn dood zijn opvolger. De praktijk werd later gesplitst voor schoonzoon H.F.M. (Herman) Donders. Schräders' zoon Karel werd geneesheer te Tilburg.