Schuurman, George

Handtekening George Schuurman

Gedoopt op 3 juni 1768 te Amsterdam als oudste zoon van Henricus Schuurman (Amsterdam 5 oktober 1745) en Maria Meijsart (gedoopt Amsterdam 3 maart 1737-overleden voor oktober 1808). Hij huwde met Anna Maria Dimmers (Kleef Duitsland 3 december 1767-Antwerpen 3 april 1837), met wie hij tenminste vier zonen en twee dochters kreeg. Zij werden geboren in Breda, Mill, Oss (1799) en Tilburg. Het eerste kind stond te boek als onwettig. Hij was van 1800 tot 1804 schoolmeester van een Franse school te Tilburg, maar vertrok na moeilijkheden met het Tilburgse gemeentebestuur. Hij kreeg op 21 oktober 1805 toestemming een openbare Franse school binnen Oisterwijk te houden. In oktober 1808 staan er advertenties in de krant waarin zijn vader Hendrik zijn zoon George dagvaart. De reden is onbekend. Georgej huwde voor 1811 met Jacoba Hendrica de Nijs (circa juli 1784-Rotterdam 20 december 1863), met wie hij tenminste vijf zonen en vier dochters kreeg. De geboorten vonde plaats in Nijmegen, IJzendijke, Geertruidenberg, Breda, Utrecht (april 1814) en Rotterdam (vanaf 1821, hij was daar taalmeester). Ook binnen deze relatie stonden een aantal kinderen vermeld als illegaal of zonder vermelding van de vader. Eind 1811 was hij onderwijzer in Raamsdonk. In 1831 heeft hij De Nijs verlaten en is met de dienstbode Gerarda Blockland (Rotterdam 14 juli 1796), weduwe van de matroos Christiaan Sproet (Riga mei 1788-Stoomschip Suriname 22 februari 1829), vertrokken naar Amsterdam (Anjelierstraat 82). In Rotterdam had hij reeds bij Blockland een dochter verwekt. In 1831 kregen zij ook een zoon te Amsterdam. De beide kinderen werden wettelijk erkend bij hun huwelijk op 6 januari 1839 in Amsterdam. De Nijs en de kinderen uit hun huwelijk hebben daarna niks meer van hem vernomen. In akten van de burgerlijke stand is hij een enkele keer op 'doorreis' en vaker is zijn vrblijfplaats onbekend. Bij zijn dood stond hij ingeschreven als muzikant. Hij overleed op 3 september 1845 in Den Haag.