Spierings, Wilhelmus

Geboren in Den Bosch op 23 juli 1878 als zoon van schippersknecht, later schipper, Arnoldus Balthasar Spierings (Den Bosch 23 februari 1844-30 oktober 1912) en de strijkster Gerardina Petronella van Lindt (Den Bosch 14 december 1843-Vlijmen 19 maart 1917). In zijn jonge jaren (1893-1897) werd hij in Den Bosch als sigarenmaker en polderjongen herhaaldelijk door Justitie vervolgd wegens uiteenlopende delicten: stroperij, straatschenderij, nachtgerucht, dronkenschap en openbare schennis der eerbaarheid (vrijen met een meisje op de openbare weg). Maar nadat hij in 1899 in Oisterwijk ging werken, waren deze wilde jaren blijkbaar voorbij. Hij huwde op 29 april 1903 te Oisterwijk met Petronella Elisabeth van Loon (Oisterwijk 2 maart 1880-24 maart 1944), dochter van een Oisterwijkse schoenmaker. Na hun huwelijk in april 1903 woonden Spierings en Van Loon aan de Parallelweg. Het huwelijk bleef kinderloos. Spierings kwam al op 28 juli 1899 van Den Bosch naar Oisterwijk om op de sigarenfabriek De Huifkar te gaan werken. Eind 1899 was hij samen met andere Bossche sigarenmakers (waaronder de anarchist en syndicalist Frits van Dartel) inwonend bij een (post?)besteller. In februari 1900 is Spierings al actief in de socialistische sigarenmakersbond, waar hij dan een functie heeft in het eigen ziekenfonds van de afdeling. In december 1902 is hij afdelingssecretaris. Dat blijft hij tot minstens 1904. Willem Spierings is tot minstens 1917 actief in de plaatselijke afdeling van de sigarenmakersvakbond. Hij was lid van de in 1917 opgerichte SDAP-afdeling Oisterwijk. Hij werd op 27 januari 1918 tweede voorzitter van die afdeling. Hij overleed te Eindhoven op 13 april 1958.