Tengnagell, Ludolf Diderik Willem Carel van

Gedoopt te Doetinchem (Nederduits Gereformeerd) op 17 december 1742 als zoon van raad- en rekenmeester van Gelderland Zeno Diderik Walraad van Tengnagell, heer van Bronckhorst, en Anna Helena Olmius, dochter van de burgemeester van Doetinchem. Hij huwde op 29 augustus 1773 te Velp met Charlotta Maria baronesse van Spaen (geboren 25 december 1750, gestorven te Arnhem en begraven te Velp op 22 december 1790). Vervolgens huwde hij op 20 april 1795 te Arnhem met Henriette Stephania van Randwijck (Clingelbeek 17 augustus 1749-Arnhem 20 november 1819). Beide huwelijken bleven kinderloos. Baron tot Bronckhorst, geadmitteerd in ridderschap van Nijmegen 1765 en ambtenaar Bommelerwaard, ordinarisraad in de Hove provinciaal te Arnhem. Hij kocht Durendaal op 2 juni 1777 van Van Grootveld. Maar omdat het kasteel erg bouwvallig was, nam Van Tengnagell zijn intrek in het moderne herenhuis Huyse Durendael aan het Kerkplein. In 1780 werd het kasteel afgebroken en van de stenen zouden de huisjes gebouwd zijn in de verlengde Hoogstraat (De Brakken A179-186). Hij gebruikte de naam Van Tengnagell tot Durendael! Ludolf van Tengnagell stierf op 8 februari 1809 te Arnhem. Het landgoed Durendaal ging over naar de zus van zijn eerste vrouw: Charlotta Francina Diederica Beata van Spaen, gehuwd met Jan Hendrik van Lynden van Lunenburg. Tengnagell was op 2 oktober 1798 als gecommitteerde van de Gereformeerde Kerk betrokken bij de onderhandelingen met de roomsen over het eigendom van de Petruskerk.