Tensen, Willem Jan Cornelis (Wim)

Wim Tensen

Geboren 8 april 1924 te Den Helder als zoon van rijksambtenaar der belastingen (douanier) Hendrik (Henk) Tensen (Zwolle 11 augustus 1893-Tilburg 5 mei 1968) en Johanna Antonia Maria (Jo) van Riel (Oosterhout 13 oktober 1896-Tilburg 21 december 1973). Hij huwde op 2 maart 1951 te Den Haag met Sophie Johanna Petronella (Frauke) Roothaert (Tilburg 22 maart 1924-Voorburg 27 mei 1979), enige dochter van de beroemde schrijver Anton Roothaert, waarmee hij één zoon kreeg. Frauke bleek manisch-depressief en ging afzonderlijk wonen, in 1979 pleegde ze zelfmoord, op 23 juni 1981 maakte ook zijn enige zoon Paul, student in Leiden, een einde aan zijn leven. Op 12 mei 1982 huwde Wim met Wil Mühlhaus (Haarlem 1934). Vader Henk Tensen stamde uit een gereformeerd gezin, moeder Jo van Riel uit een Brabants katholiek gezin. In 1931 werd vader Tensen overgeplaatst van Den Helder naar Tilburg. Wim Tensen bezocht in Tilburg de lagere school (Sint-Jozefschool aan de Veemarktstraat). Daarna studeerde hij aan de HBS-afdeling van het Odulphuslyceum, in mei 1942 behaalde hij zijn diploma. Tensen was uitgegroeid tot een grote, rijzige jonge man en ging economie studeren aan de Katholieke Hogeschool te Tilburg. Hij was tijdens de oorlogsjaren als verzetsman actief in Zuid-Nederland, waar hij hulp verleende aan onderduikers, bonkaarten verzorgde en piloten hielp terug te keren naar Engeland. Hij was betrokken bij de pilotenhulplijn rond Peter Hornman in Tilburg. Tensen werd in 1944 leider van de Tilburgse groep van het district van de Raad van Verzet. Hij was tevens een oude schoolvriend van Bim van der Klei. Tensen werd door Van der Klei gevraagd om hem te assisteren bij het Oisterwijkse verzet. Met Boy Ecury zou Tensen met de fiets piloten naar of over de Belgische grens brengen of naar Tilburg. Tensen regelde ook met het Eindhovense verzet het transport van piloten van Eindhoven naar Tilburg, dat door de arrestaties van Brunnekreef e.a. bij Moergestel zo’n dramatische gevolgen voor piloten en verzet zou hebben. Bij de inmiddels gevormde, slechts ten dele bewapende verzetsgroep, voegden zich begin september via Tensen enkele illegalen uit Tilburg, waaronder Cor Wortel. Na de dood van Wortel trokken die Tilburgers zich terug. Direct na de bevrijding van Zuid-Nederland meldde Tensen zich bij de stoottroepen en werd hij verbindingsofficier van de Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten. Hij gaf eind 1944 samen met Wilhelmus van Laarhoven (papierverstrekker) het blad Strijd, voor Vrijheid en Recht in Trouw aan Oranje uit. Ook Bim van der Klei was hierbij betrokken. Na de oorlog werd Tensen zakenman en speelde hij een vooraanstaande rol in de organisaties van het voormalig verzet. In 1983-1984 was hij bestuurslid van de Nederlandse Vereniging van Pilotenhelpers uit de Tweede Wereldoorlog "The Escape" (1970-2004). Hij was voorzitter van het comité Thank you Liberators, dat bezoeken regelde van Canadese oorlogsveteranen aan Nederland en speelde een belangrijke rol in de Vriendenvereniging van het Nationaal Oorlogs- en Verzetsmuseum Overloon. Hij was erelid van de Nationale Federatieve Raad Voormalig Verzet Nederland, deze raad richtte na het overlijden van Tensen een Stichting Wim Tensen Fonds op voor sociale hulp aan individuele verzetsmensen. Op 11 mei 1988 was Tensen een van de ondertekenaars (met o.a. H.J. Teengs Gerritsen) van een brief aan de minister-president en de minister van Justitie waarin werd aangedrongen op vrijlating van de ‘Twee van Breda’ (Fischer en Aus der Fünten). Tot eind 1995 was Tensen lid van het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Hij gaf de eerste stoot tot stichting van een militair Indië-monument in Roermond. Voorts was hij drager van het Verzetsherdenkingskruis en commandeur in de Orde van Oranje-Nassau. In 1981 richtte hij de Paul Tensenstichting op die als doel heeft bekendheid en steun te geven aan kinderen in achterstandssituaties. De gelden waren afkomstig uit de erfenis van Roothaert en uit het kapitaal van Tensen. In 1985 publiceerde Tensen samen met C.C. van den Heuvel Het Gedenkboek Verzetsherdenkingskruis. Wim Tensen overleed na een langdurig ziekbed op 21 april 1997 in zijn woonplaats Heemstede. Op 21 april 1998 werd zijn urn bijgezet in het stiltecentrum van het Nationaal Oorlogs- en Verzetsmuseum in Overloon.

Literatuur: Chris van Esterik, Verborgen vuur. Wim Tensen, verzetsstrijder en bruggenbouwer (Amsterdam 2013).