Thuijl, Gerrit van

Handtekening Gerrit van Thuijl

Geboren te Rhenen op 17 juli 1872 als zoon van Geurt van Thuijl (Rhenen 11 juli 1821-29 maart 1898) en diens tweede vrouw Petronella van den Berg (Wageningen ongeveer 1832-Rhenen 6 februari 1924). Hij huwde op 5 december 1894 te Rhenen met Johanna van Laar (Rheden 28 september 1874), met wie hij tenminste twee zonen en vijf dochters kreeg. Hij kwam op 24 juni 1899 uit Rhenen met vrouw en drie kinderen naar Oisterwijk. Hij was lid van de socialistische Nederlandsche Bond van Sigarenmakers sinds 26 november 1898. In 1918 was hij nog altijd afdelingslid in Oisterwijk. Woonde in 1900 bij het station, verhuisde op 19 juni 1905 terug naar Rhenen, maar keerde in Oisterwijk terug op 6 februari 1906. Hij woonde in 1907 in de Kerkstraat, waar vakbondsman P. van den Hout bij hem inwoonde. De woning van Van Thuijl was het eerste huisje naast de hervormde kerk (eigendom van de diaconie). Gerrit was in de periode 1900-1918 meerdere malen bestuurslid van de bond en speelde een rol bij de onderhandelingen tijdens de staking bij De Huifkar in 1908. Vakbondsvoorman Willem van Thuijl was zijn broer. Voor Gerrit van Thuijl was het belangrijk dat arbeiders zich ontwikkelden. De Van Thuijls hielpen in Oisterwijk Janus Boons, het latere SDAP-raadslid, bij het onder de knie krijgen van de Duitse en Nederlandse taal. Gerrits zoon Pieter (Rhenen 30 oktober 1896) leek voorbestemd om net als zijn vader sigarenmaker te worden, maar de kleine niet-katholieke gemeenschap in Oisterwijk vond het jammer dat 'die jongen van Van Thuijl' in de fabriek terecht zou komen. Gerrit spande zich ook financieel tot het uiterste in zijn zoon andere mogelijkheden te bieden. Pieter legde een vergelijkend examen af voor de kweekschool te Middelburg. In 1916 kwam hij er van af en twee jaar later behaalde hij de hoofdakte. Pieter van Thuijl werd een bekend onderwijzer met een grote sociale bewogenheid, hij was tien jaar lang algemeen secretaris van de Vereniging Volksonderwijs. Hij was vurig lid van de Bond van Onderwijzers en van de SDAP. In Enschede en Hogersmilde kwamen Pieter van Thuijlscholen. Op 31 oktober 1919 vertrok Gerrit van Thuijl definitief uit Oisterwijk, hij verhuisde naar Amersfoort. Gerrits dochter Johanna Petronella huwde daar in 1920 met een (half)broer van SDAP’er Jan Glotzbach. Gerrit van Thuijl overleed te Amersfoort op 28 augustus 1939.