Veggel, Theodorus Gijsbertus (Theo) van

Theo van Veggel

Geboren op 22 januari 1913 te Teteringen. Hij huwde in 1937 met Elisabeth (Lisa) Teschner (Gelsenkirchen/Duitsland 28 februari 1914 –Tilburg 7 februari 1996). Hij woonde vanaf 1925 in Oisterwijk, onder andere A145 en C197. Op veertienjarige leeftijd trad Theo als jongste bediende in dienst bij de Koninklijke Verenigde Lederfabriek Oisterwijk en bleef daar vervolgens tot aan zijn dood werkzaam in de administratie. Via de leerfabriek is Theo alom bekend geworden als brandweerman. Als jong lid van de bedrijfsbrandweer wierp hij zich speciaal op de vernieuwingen in het brandweerstelsel welke vanaf 1946 werden ingevoerd. Zijn vernieuwingen betroffen in het bijzonder het rationeel werken in ploegverband. Door zijn doortastend organisatorisch optreden en zijn nuchtere kijk op allerlei brandweerzaken klom hij vrij spoedig op tot de hoogste brandweertop. Hij kreeg zitting in de contactgroep bedrijfsbrandweren en werd in 1964 provinciaal wedstrijdleider van het Algemeen Brandweer Wedstrijd Comité Nederland. Tijdens zijn 25-jarige brandweerloopbaan werd de ploeg van de Koninklijke Lederfabriek ettelijke malen landskampioen. Naast zijn dagelijkse werk op de lederfabriek en de vele werkzaamheden welke hij als brandweerman verrichtte was Theo 36 jaar verbonden aan de Oisterwijkse voetbalvereniging sv Nevelo (secretaris van 1939 tot 8 september 1967, vervolgens voorzitter tot 26 maart 1968; hij was daar opvolger van de eerste voorzitter en secretaris: Leendert Moerman en Jacob Gosselaar). Hij had zitting in de Stichting Sport, Recreatie en Lichamelijke Opvoeding te Oisterwijk, was voorzitter van het comité Wielerronde Sint Marcus, voorzitter van het college van collectanten van de Sint Marcusparochie alsmede lid van het Oisterwijkse Kerstactie Comité. Onder zeer grote belangstelling heeft Theo van Veggel in augustus 1967 een meervoudig jubileum gevierd. Hij was 40 jaar in dienst van de Oisterwijkse Lederfabriek, 25 jaar brandweerman, 35 jaar bestuurslid van sv Nevelo en was 30 jaar getrouwd. Hij was drager van de eremedaille in zilver verbonden aan de orde van Oranje-Nassau. Theo overleed op 55-jarige leeftijd op 26 maart 1968 in het St. Elisabethziekenhuis te Tilburg als gevolg van een hersenbloeding twee dagen eerder. Hij werd begraven op het kerkhof van de kerk St Petrus Banden. Jo Pagie volgde Van Veggel op als voorzitter van Nevelo.

Dit lemma is vervaardigd door Peter Schellen