Verhoeven, Theodor Arnold

TA Verhoeven

Geboren te Rindern (Kleef) op 24 februari 1870 als zoon van Johann Verhoeven en Elisabeth Koster. Hij huwde op 21 september 1903 te Amsterdam met Marie Catharine Jeanne Josephine (Marie) Eijgenraam (Dordrecht 30 oktober 1876-Eindhoven 22 oktober 1964), met wie hij zes kinderen kreeg. Hij legde op 18 oktober 1902 het artsenexamen af aan de Universiteit van Amsterdam en kwam vanuit Nijmegen op 30 december 1902 naar Oisterwijk. Hij kocht daar het pand Lind 32 van schoen- en lederfabrikant J.P. Larsen. In 1908 was hij voorzitter van het plaatselijk bestuur der Katholieke Sociale Actie. Hij was in 1909 voorzitter van de katholieke drankbestrijdingsorganisatie St. Paulusbond. Op 24 juni 1909 had hij samen met burgemeester Van Beckhoven en pastoor Van der Meijden de Vereeniging tot bevordering der RK ziekenverpleging St. Lucia opgericht. De zusters van het RK Gasthuis namen de wijkverpleging voor hun rekening. In 1910 werd hij tot gemeentearts benoemd. Hij was voorzitter van de Roomsch Katholieke Vereeniging tot Bevordering van het Vakonderwijs voor Schoenmakers in 1911, die tot doel had een schoenmakersvakschool op te richten. Hij vertrok in 1913 naar Tilburg waar hij de praktijk in de Nieuwlandstraat van zijn overleden zwager dr. Lambertus Joannes Maria Eijgenraam (Dordrecht 11 oktober 1872-Tilburg 15 september 1913) overnam. Hij startte aldaar een cursus kraamverpleging en was oprichter en eerste voorzitter van het Wit-Gele Kruis. Tevens was hij bestuurslid van de Tilburgse afdeling van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunde. Van 1917 tot 1933 was hij voorzitter en bestuurslid van de RK Leeszaal Tilburg. In die hoedanigheid zette hij zich vooral in om 'verkeerde lectuur' uit het Tilburgse te houden. Zijn vrouw was in Tilburg in 1919 lid van de bioscoopcommissie, die uit leden van Voor Eer en Deugd en Derde Orde van St. Franciscus was samengesteld. Verhoeven werd op 14 juli 1921 tot Nederlander genaturaliseerd. Hij overleed op 28 oktober 1936 te Tilburg.