Verhoeven, Wilhelmus Maria

W.A. Verhoeven

Geboren op 15 augustus 1893 te Oisterwijk (Kerkhoven) als zoon van landbouwer Cornelis Verhoeven (Oisterwijk 27 juli 1863-25 september 1941) en Maria de Kort (Oisterwijk 26 februari 1868-14 februari 1947). Hij huwde op 31 juli 1922 met Anna Maria Vugs (Tilburg 16 januari 1893-14 januari 1940), met wie hij twaalf kinderen kreeg. Vervolgens huwde hij op 27 september 1949 te Oisterwijk met Maria Deitermann (1903-1989), afkomstig uit Westfalen (Duitsland). Zij was na de Eerste Wereldoorlog naar Nederland gekomen en had vele jaren als huishoudster op de pastorie gewerkt van pastoor Dijckhoff uit Bilthoven. Als jongeman vulde Verhoeven zijn kennis van de fraterschool (vanaf 1899) aan met een landbouw- en middenstandscursus. Hij werkte op de boerderij van zijn vader en werd na afloop van de Eerste Wereldoorlog (1 november 1918) kassier van de Boerenleenbank, toen de eerste kassier en zaakvoerder A.C. Verhoeven naar Heukelom verhuisde. Tot 31 oktober 1958 bleef hij in dienst van die bank. Hij was zaakvoerder van de Boerenbond (Pakhuis CHV) van circa 1920 (opvolger van W. Verhoeven) tot 1 juli 1950, toen werd hij opgevolgd door zijn zoon C. Verhoeven. Tevens was hij eier-inzamelaar voor de Eiermijn Roermond (18 december 1924 tot 1 juli 1950. In 1935 kwam hij als opvolger van zijn vader in de gemeenteraad (tot 1962). In 1937 was hij secretaris van de plaatselijke RKSP (tot februari 1940, hij bedankte toen vanwege het overlijden van zijn eerste vrouw). Van 1949 tot 1958 was hij wethouder, loco-burgemeester en in 1952 een half jaar plaatsvervangend burgemeester na het overlijden van burgemeester Jan Verwiel. Hij was twintig jaar lid van het kerkbestuur van St. Joannes. Verhoeven stierf op 29 juni 1982 te Oisterwijk en werd aldaar op 2 juli begraven.

Literatuur: Kees Verhoeven, ‘Kerkhoven C104. Herinneringen aan het boerenleven’, De Kleine Meijerij 54 (2003) 3-17; Piet Jacobs, ‘Uit de oorlogsmemoires van Willem Verhoeven (1893-1982)’, in Th. Cuijpers e.a. (red.), Zorgvolle tijden. Oorlogsjaren in Oisterwijk (Oisterwijk 1991) 61-65.