Verstappen, Johannes Hendricus (Sjang)

JH Verstappen

Geboren op 2 oktober 1891 te Deurne als zoon van onderbaas in de veenderijen Jan Verstappen (Meijel 13 oktober 1856-Deurne 11 december 1921) en diens tweede vrouw landbouwster Henrica van den Heuvel (Deurne en Liessel 23 juni 1859-27 februari 1918). Hij huwde op 19 juni 1915 te Deurne met Johanna Petronella Althuizen (Deurne 27 april 1894-Tilburg 8 november 1962), met wie hij drie zonen en een dochter kreeg. Hij doorliep de openbare lagere school te Helenaveen. Hij was daarna werkzaam in de tuinderij van zijn vader te Deurne en vervolgens 3,5 jaar in militaire dienst. Zijn vader was inmiddels gemeenteopzichter van Deurne. Sjang Verstappen was van 1 september 1914 tot 1 maart 1915 veldwachter te Deurne, daarna agent van politie en onbezoldigd rijksveldwachter te Etten. In de gemeente Etten-Leur was zijn oudere broer agent in Leur. Zijn jongere broer werkte bij de marechaussee. Verstappen werd chef-veldwachter van Oisterwijk (5 januari 1921 tot 1 maart 1943), daarna hoofdwachtmeester staatspolitie en per 1 januari 1946 adjudant rijkspolitie tot zijn pensionering in juni 1954. Vierde in 1946 zijn 25-jarig politiejubileum te Oisterwijk. Hij was zeven jaar voorzitter van de RK Politiebond St. MichaŽl. Verstappen woonde in een van de twee dienstwoningen aan de westzijde van de Gemullehoekenweg, vanuit het centrum nog voor de Voorste Stroom. In de Tweede Wereldoorlog kreeg hij in zijn functie als chef-veldwachter opdracht van de Duitsers om joden op te pakken. In de nacht van 1 op 2 augustus 1942 ontving hij van de SD de opdracht vier katholieke (en Duitse) joden te arresteren en over te brengen naar de Willem-II kazerne van de Duitse politie aan de Goirleseweg te Tilburg. De chef-veldwachter toog midden in de nacht naar het woonhuis van burgemeester Verwiel en vroeg hem of hij ‘dezen last’ moest uitvoeren. ‘Hoewel met een bezwaard gemoed heb ik hem gezegd aan bedoelde lastgeving te moeten voldoen, aangezien het hier Duitsche joden betrof, dus personen van andere dan Nederlandsche nationaliteit’ zo luidde het antwoord van burgemeester Verwiel. In andere gevallen (zoals de opdracht van de SD om bij onderwijzer Jelle Menage naar joodse onderduikers te zoeken) werd door de politie zo lang getalmd dat de onderduikers voldoende kansen kregen te vluchten. Verstappen is gestorven te Oisterwijk op 19 april 1963.